Stoomnetwerk Ecluse duikt onder de Schelde van linker- naar rechteroever

Het stoomnetwerk Ecluse

HAVEN – Ecluse is een samenwerking tussen Indaver, SLECO, Maatschappij Linkerscheldeoever, Fineg en Water-link. Op de waste-to-energy site in Doel zetten Indaver & SLECO jaarlijks ca. 1 miljoen ton afval van huishoudens en bedrijven om tot energie en materialen. De energie wordt prioritair onder de vorm van stoom via het Ecluse-netwerk rechtstreeks geleverd aan 5 naburige bedrijven.
Zij spreken het stoomnet aan naar behoefte.  De waste-to-energysite kan echter méér stoom leveren dan de huidige behoefte in de Waaslandhaven. Vandaag wordt het surplus aan stoom omgezet naar elektriciteit, wat energetisch minder efficiënt is. Om die reden ging Ecluse actief op zoek naar bijkomende afnemers van de opgewekte stoom.

Minstens 100.000 ton minder CO2-emissies

Evonik heeft op haar site in Antwerpen aan de Tijsmanstunnel een grote stoombehoefte die vandaag ingevuld wordt op basis van aardgas. Door Ecluse uit te breiden naar de rechteroever van de Schelde, kan Evonik in zijn chemische processen ook nuttig gebruik maken van de stoom uit afvalverwerking. Hierdoor wordt voor minstens  100.000 ton aan CO2-emissies vermeden doordat Evonik minder fossiele brandstoffen moet aanspreken. Ook kan een aanzienlijke hoeveelheid aardgas bespaard worden, vergelijkbaar met de aardgasconsumptie van 38.000 gezinnen. De afvalstoffen die in Doel verwerkt worden zijn voor ca. 50% biogeen van oorsprong. Hierdoor beschouwen we 50% van de geproduceerde stoom als ‘groene warmte’.

Tunnel als noodzakelijke verbinding voor een duurzame industriële cluster

De waste-to-energysite op de linkerscheldeoever wil de stoom, geproduceerd tijdens afvalverwerking, maximaal inzetten voor warmtetoepassingen bij Evonik, gelegen op de rechterscheldeoever. Beide met mekaar in verbinding brengen, zorgt voor een verduurzaming van de energievoorziening binnen een industriële symbiose. Om de koppeling te realiseren, wordt de bouw van een Scheldetunnel voorzien. In een volgende fase, kunnen ook andere bedrijven op de rechteroever aansluiten. De tunnel vormt een essentiële verbindingsschakel die het mogelijk maakt om op beide Scheldeoevers een duurzame, circulaire en klimaatneutrale chemie te realiseren in een industriële symbiose.

Naast de Ecluse2-stoomleiding zal de tunnel ruimte bieden aan bijkomende leidingen. Er is een duidelijke nood aan bijkomende passagecapaciteit van leidingen onder de Schelde. De Ecluse2-tunnel komt tegemoet aan deze nood en faciliteert daarmee de mogelijkheden voor groei van het Antwerpse industriële cluster. In de toekomst kan ook de verdere cascadering van de warmte onderzocht worden door de retourleiding te koppelen aan Warmtenetwerk Antwerpen Noord.

De voordelen van Ecluse2 voor mens en maatschappij zijn groot: minder fossiele brandstoffen, meer hernieuwbare energie, minder CO2-emissies, invulling energie- en klimaatdoelstellingen, minder energieverlies

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Recent Nieuws

Recente reacties

Wat te doen in de Polder?

Elke activiteit of evenement in onze polder kan je hier vinden. Weet je niet wat doen vandaag, morgen of volgende week? Kijk dan naar de kalender.

Magazine De Polder