Stabroek zegt neen tegen uitbreiding Grenspark Kalmthoutse Heide naar Nationaal Park


Stabroek steunt resoluut de boeren


Op 19 april 2021 werd een open oproep voor meer Nationale Parken en Landschapsparken gelanceerd. Kandidaten kunnen tot 15 september een conceptnota indienen. Het Grenspark Kalmthoutse richt zich op de ambities die geformuleerd werden in het beleid rond de Nationale parken.
Om van het Grenspark Kalmthoutse Heide een nationaal Park te maken werd aan de betrokken gemeenten Essen, Kalmthout, Stabroek, Wuustwezel en Woensdrecht gevraagd om een engagementsverklaring te ondertekenen.  


“In de engagementsverklaring, en de bijhorende kaarten van het gebied, is er onvoldoende duidelijkheid wat de toekomstige contouren van het grenspark als Nationaal Park zullen zijn en wat de eventuele impact op de naburige zones zullen zijn. Er zijn geen garanties naar de toekomst maar wel heel veel onzekerheden en vragen die mogelijks een sterke invloed zullen hebben op de bedrijfsvoering en bestaanszekerheid van de landbouwsector en mensen” zegt burgemeester Rik Frans.


De gemeente Stabroek zegt resoluut neen, tegen de uitbreiding. “Het is een engagementsverklaring die onvoldoende duidelijk is wat de eventuele impact op de landbouwgronden in onze gemeente is”, aldus Rik Frans.

“Zonder in dialoog te gaan, hebben ze ons op de hoogte gebracht”, zegt Sarah Demartelaere schepen van landbouw. “We kregen een ingetekend landschapskaart voorgelegd, zonder enig overleg. Dit is de omgekeerde wereld, normaal overlegt men eerst met de betrokken partijen en worden de conclusies vastgelegd”.

Het Nationaal park zal een bijkomende druk zetten op de beschikbare gronden in de gemeente en geeft een negatieve invloed op zowel de toekomstige bedrijfsvoering/uitbreiding van de landbouwbedrijven en op het moreel van de boeren/bedrijfsleiders. “De regels voor de landbouwer zijn nu al enorm streng”, zegt Frans De Schutter, die de belangen van de boeren verdedigt. “Wij zijn niet tegen de natuur, we vragen alleen een goede samenwerking tussen natuur en landbouw”.


Men kan zich de vraag stellen of de toegevoegde waarde van een Nationaal park wel opweegt tegen de huidige en toekomstige, onzekere verregaande beperking en economische gevolgen die zo’n park zullen hebben op de vele jonge ondernemers in betrokken gemeentes.


Zaterdag 5 september hield de Groene Kring een protestactie en vroegen een onderhoud met Zuhal Demir. We ontvingen een telefoontje van de jonge boeren. Ze melden ons dat ze eindelijk op gesprek mogen komen bij Demir.

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *