Jonge boeren ijveren voor hun landbouwgronden

Het voornemen van de Vlaamse regering om natuurgebieden zoals het Grenspark Kalmthoutse Heide om te vormen tot Nationale Parken zorgt voor beroering bij de landbouwers in onze streek. 

Toen bezorgde jonge landbouwers van de Groene Kring hadden vernomen dat Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir op zondag 5 september voor een wandeling in onze streek was, gingen ze meteen over tot actie. Groene Kring verenigt jonge land- en tuinbouwers en behartigen hun belangen. Het is namelijk zo dat de Vlaamse regering het voornemen heeft om natuurgebieden zoals het Grenspark Kalmthoutse Heide, met een oppervlakte van 6000 ha, om te vormen tot Nationale Parken. Om een nationaal park te zijn moet het uitgroeien tot een oppervlakte van minstens 10.000 ha. Het gebied in onze streek en in Nederland zou dus uitgebreid moeten worden om daaraan te voldoen. Deze groei is in een conceptnota uitgewerkt waar de landbouwsector niet bij werd betrokken. Nochtans zal deze uitbreiding een grote impact hebben op de landbouwgronden. Vandaar de bezorgdheid van de jonge boeren. Ze trokken met tractors en spandoeken naar het Rood en wachten het gezelschap op. Op de grote spandoek stond ‘Wij willen wel eens weten, wat jullie binnen 20 jaar gaan eten. Een nationaal park klinkt wel fijn, maar plaats voor de boer zal er dan niet meer zijn’. Ze deelden appels, peren en wortelen uit en een brief waar ze hun ongenoegen in uitten. De minister zag het niet zitten om op dat moment in dialoog te gaan met de jongeren. “Ook eerdere pogingen de afgelopen weken om met haar rond de tafel zitten, brachten niets op”, aldus de actievoerders.

Onzekerheid
De jonge ondernemers van de toekomst maken zich zorgen over de grote onzekerheid die op dit moment gepaard gaat met een Nationaal Park. De huidige definitie van een Nationaal Park maakt duidelijk dat er geen ruimte zal zijn voor land- en tuinbouw. Ook bestaat er geen verankering om landbouwactiviteiten in deze gebieden te beschermen. Agrarisch gebied moet zo goed mogelijk gevrijwaard blijven met als uitgangspunt dat de boeren hun bedrijfsvoering zo goed mogelijk moeten kunnen blijven verderzetten. “Er is zelfs sprake van bijkomende verbindingen aan te leggen die momenteel ook over agrarisch gebied is getekend”, aldus de Groene Kring.

Stikstof
De jeugd vraagt om eerst werk te maken van PAS, Programmatische Aanpak Stikstof. Landbouwbedrijven zijn zeer kwetsbaar. Het element van de verwevenheid met de natuurgebieden, gecombineerd met de relatief lokale neerslag van ammoniak (NH3) leidt ertoe dat landbouwbedrijven zeer kwetsbaar zijn bij de vergunningverlening. Net om die reden, om een algemene vergunningenstop te vermijden, vroeg Boerenbond in het verleden naar een PAS. Een dergelijke aanpak moet zorgen voor een vermindering van de milieudruk, maar moet ook vermijden dat enkel de landbouwsector de rekening betaalt voor het feit dat er te veel stikstof neerslaat op de natuurgebieden. Er moet met andere woorden worden gezocht naar een beleid dat de natuurbeschermingsbelangen verzoent met de maatschappelijke en economische belangen. 

Brief gemeenten
De afgelopen weken trok de Groene Kring naar de betrokken gemeenten om hen te informeren over hun bezorgdheden. “Onze landbouwsector staat de dag van vandaag voor heel wat uitdagingen, waarvan toegang tot grond een belangrijk onderdeel is. Jonge landbouwers hebben daarboven vaak nog geen kapitaal opgebouwd of zijn bezig met andere grote investeringen, waardoor ze sowieso al minder concurrentieel in de markt staan. Het staat buiten twijfel dat projecten zoals dit voor heel wat extra druk op grond in onze regio kan zorgen”, aldus hun bezorgdheid in de brief. 

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

5 reacties

  1. Waarom is het nodig om van de Kalmhoutse heide een Nationaal park te maken….wie heeft daar behoefte aan ? Zouden ze niet beter het geld dat ze daar willen inpompen aan de jonge boeren geven en hun helpen …….. !
    Dacht toch dat Zulma iemand anders was en in dialoog zou gaan met de jonge boeren….

  2. Ophef over de Kalmthoutse heide en uitbreiding.maar nergens hoort u wat over de pijpleiding tracé die binnenkort dwars door deze mooie regio gaat lopen.70m langs beide kanten geen groen over akker meer.

  3. Toch ook niet te kortzichtig redeneren. Zonder natuur om onze levenswijze en impact op de aarde wat te compenseren halen we het niet. Zie maar naar het klimaat. En dan zijn er geen boeren meer nodig om voor eten te zorgen.

  4. Leg eens een deftig fietspad langs het antitank kanaal want daar spreekt men ook al jaren over maar men beloofd altijd veel maar er gebeurd heel weinig

  5. Achtereen gaat Zuhal een pijpleiding laten leggen. Dwars door alles heen. Dat heeft een grote en negatieve impact op landbouw EN natuur

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Recent Nieuws

Recente reacties

Wat te doen in de Polder?

Elke activiteit of evenement in onze polder kan je hier vinden. Weet je niet wat doen vandaag, morgen of volgende week? Kijk dan naar de kalender.

Magazine De Polder