Stabroek in de prijzen voor nieuwe turn- en danshal De Rekke


Eind maart diende Stabroek een lijvig subsidiedossier in bij Sport Vlaanderen voor haar nieuwe turnhal en danszaal in Hoevenen. In een reeks van tientallen andere projecten eindigde ze uiteindelijk op een vierde plek. Hiermee rijft het lokaal bestuur 643.652 euro binnen om de bouw van de nieuwe sportinfrastructuur financieel te ondersteunen.

Zoals elk jaar verdeelt Sport Vlaanderen minstens 5 miljoen over Vlaanderens meest innovatieve en toegankelijke sportprojecten. Meer dan een half jaar sleutelde de socioculturele dienst en haar schepen Liesbeth Bardyn intensief aan het dossier. Ondanks de onzekerheid of het harde werk zou beloond worden, schaarde ook het ganse college zich achter het project, net als de turnkringen.
“Goed en constructief samenwerken loont”, zegt burgemeester Rik Frans. “Het is een mooi staaltje van goede samenwerking tussen administratie en politiek. Onze schepen Liesbeth heeft zich in dit dossier vastgebeten met een schitterend resultaat tot gevolg.”
Maar ook de turnkringen werden als vaste gebruiker zeer nauw betrokken bij het opstellen van het subsidiedossier. Zo werd onder meer een engagementsverklaring ondertekend voor een VZW om de hal in te richten en te beheren. Dankzij de oprichting van deze VZW, waar zowel de school als de turnkringen en de gemeente deel van uitmaken, scoorde Stabroek hoog op het vlak van samenwerking en toegankelijkheid. Maar ook op het vlak van behoefte kreeg de turn- en danszaal De Rekke een hoge score toebedeeld. “Dit is vooral te wijten aan de huidige gebrekkige turnaccommodatie in onze gemeente”, vertelt schepen van sport Liesbeth Bardyn.
“Vrank en Vrij tracht haar eigen turnhal maximaal te onderhouden maar deze is tot op de draad versleten. Edelweiss heeft zelf geen eigen accommodatie en pendelt tussen de polyvalente zaal Moorland en het PITO. Hoog tijd dus voor een nieuwe turnhal.”
“Bovendien is de turnhal gekoppeld aan de basisschool De Rekke waardoor het subsidiedossier nog zwaarder door woog”, besluit Rik Frans. Een ideale mix, dus die leidt tot een financiële meevaller. Dankzij deze geldsom kan niet alleen de turnhal zelf ondersteund worden maar komt er ook geld vrij voor mogelijke nieuwe sportprojecten. Dit verhaal kent dus ongetwijfeld nog een mooi vervolg.

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *