Sp.a wil geen treintransport van nucleair kernafval


 
FANC volgt internationale veiligheidsregels
Heide Kalmthout – Een delegatie van sp.a Regio Noord protesteerde aan het station van Heide tegen het hoogradioactief afval dat vanuit Nederland per trein vervoerd wordt door dichtbevolkte gebieden in ons land.
“De kerncentrale in Borssele in Zeeland laat hoogradioactief afval per trein vervoeren naar La Hague in Normandië. Die nucleaire treinen rijden door dicht bevolkte gebieden in ons land. In Nederland is dat verboden. Maar in België rijdt dat gevaarlijke transport van Essen over de drukke lijn 12 naar Antwerpen en zo verder over Sint-Niklaas naar Gent en Kortrijk“. Wanneer het hoogradioactief afval in Frankrijk is “opgewerkt”, komt het weer langs dezelfde weg terug. Alleen is er dan méér transport nodig. Want de zogenaamde recyclage resulteert niet in minder radioactiviteit. Wel in méér massa middelradioactief afval”, legt Inga Verhaert uit.
“Langs de wanden van de speciale wagons is de straling verhoogd. Dat is vooral voor zwangere vrouwen en kinderen gevaarlijk. De sarcofagen zijn bestand tegen een brand van 800° Celsius gedurende 30 minuten. Bij een tunnelbrand loopt de temperatuur makkelijk zo hoog of hoger op. Een dergelijke brand binnen het halfuur geblust krijgen, is onwaarschijnlijk. De wagons kunnen een vrije val van 9 m weerstaan. Omgerekend: een botsing tegen 46,8 km/u. Het transport kruist op onze sporen regelmatig andere treinen die sneller rijden. Wij willen dat deze transporten stoppen. De overheid moet resoluut kiezen voor een energiesysteem dat gebaseerd is op veilige en schone hernieuwbare energiebronnen”, aldus partijgenoot Marc Van Den Broek.
“De levensduur van de kerncentrales van Doel, Tihange en Borssele mag niet nogmaals worden verlengd. Deze kerncentrales moeten uiterlijk op hun huidige wettelijk vastgelegde einddatum buiten dienst worden gesteld”, benadrukt Inga Verhaert.
Nucleaire controle
Ines Venneman, woordvoerder van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle: “Het klopt niet dat het vervoer van verbruikte splijtstof in Nederland verboden is in stedelijke gebieden, aangezien de spoorlijnen steden met elkaar verbinden. Het is dus niet mogelijk om de steden te vermijden die het spoorwegnet doorkruist. De verbruikte splijtstof van de kerncentrale van Borssele gaat eerst via de weg van Borssele naar Vlissingen, vanwaar ze verder met de trein wordt vervoerd.
Het is net de opdracht van het FANC om de werknemers, de bevolking en het leefmilieu te beschermen tegen de gevaren van ioniserende straling. Het FANC ziet er dan ook op toe dat de strikte veiligheidscriteria van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) en de regelgeving omtrent het transport van radioactieve stoffen worden nageleefd.
In Europa worden er jaarlijks meer dan 2,5 miljoen colli met radioactieve stoffen vervoerd.
 In België worden er jaarlijks ongeveer 400.000 colli (40.000 transporten) met radioactieve stoffen vervoerd, waarvan het overgrote deel (35.000 transporten) bestemd is voor medische toepassingen.
Het grootste deel van de transporten gebeurt via de weg (meer dan 100 per dag). Luchtvervoer (meer dan 20 transporten per dag) wordt vooral gebruikt voor het langeafstandsvervoer van kortlevende radio farmaceutische producten, die moeten worden gebruikt in de eerstvolgende uren nadat ze werden vervaardigd. Het maritieme vervoer (ongeveer 10 transporten per maand) verloopt hoofdzakelijk via de haven van Antwerpen. Het spoor wordt prioritair gebruikt voor zware en omvangrijke colli. Er vinden maandelijks gemiddeld 3 transporten van radioactieve stoffen per spoor plaats. Wat het vervoer per spoor van verbruikte spijtstof of radioactief afval tussen Nederland en Frankrijk via België betreft, vinden er op jaarbasis 2 à 3 transporten plaats.
Omwille van de beveiliging en de openbare orde kan het FANC de data, tijdstippen en trajecten van de transporten niet gedetailleerd en nauwkeurig openbaar maken. Anderzijds worden de betrokken autoriteiten wel geïnformeerd om het transport zo veilig en vlot mogelijk te laten verlopen.
De betrokken gouverneurs en burgemeesters worden kort voor het transport geïnformeerd over de geplande datum, het tijdstip en het traject. Concreet informeert het Crisiscentrum de betrokken provincies, die op hun beurt de gemeenten informeren”, aldus Ines Venneman, woordvoerder FANC.
Info : https://fanc.fgov.be/nl/informatiedossiers/vervoer-van-radioactieve-stoffen  – www.inactie.s-p-a.be/radioactieve_trein
 

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *