School, oudercomité én gemeente leggen samen voor nieuw kunstgrasveld

Aan GIBO Mariaburg heeft de school een nieuw kunstgrasveld aangelegd ter vervanging van het oude versleten terrein. Dat werd mogelijk gemaakt door de samenwerking tussen het oudercomité en de gemeente Brasschaat.

“Eind 2019 werd een gemeentelijke toelage van 22.500 euro toegekend, dat is 75% van de totale kostprijs”, zegt schepen voor sport & jeugd Adinda Van Gerven. In ruil is het terrein ook open voor de buurt. De overige 25% van de kostprijs draagt het oudercomité.   Het sportterrein was dringend aan vervanging toe, maar een nieuw kunstgrasveld bleek voor de school toch een stevig obstakel als investering. Daarom is in overleg met het oudercomité en de gemeente een originele samenwerking ontstaan om dit project te realiseren.  

Voetbalveld open voor deze buurt
De gemeente Brasschaat kende aan GIBO Mariaburg een toelage toe met als voorwaarde dat de speelplaats buiten de schooluren ook opengesteld wordt als speelruimte voor de buurt. Elke schooldag vanaf 16.30 tot 20 uur zal het terrein dan ook voor de buurt toegankelijk zijn. “Ook tijdens weekends en vakanties is het terrein open voor buurtbewoners. Dit is een meerwaarde om tijdens de vrije tijd daar te kunnen spelen en sporten”, aldus schepen Inez Ven.
Oudercomité legt bij
De resterende en broodnodige financiële middelen om het terrein te kunnen bekostigen komen van het oudercomité. “In de huidige gezondheidscrisis, is eens te meer gebleken dat het van groot belang is dat er voldoende buitenspeelruimte beschikbaar is”, zegt Thomas D’Espallier, voorzitter oudercomité Gibo Mariaburg. “Van zodra de schooldirecteur, Ann Leyssens, aangaf dat het voetbalveld aan vervanging toe was, heeft de oudervereniging zich dan ook meteen onvoorwaardelijk ingezet om, in samenspraak met de school en de gemeentelijke overheid, dit project te realiseren. De oudervereniging is dan ook zeer tevreden dat het betrokken project op korte termijn en in constructief overleg met de bevoegde schepenen kon worden gefinaliseerd.”  


Respect voor het terrein
Omdat dit veld voor de school belangrijk is en dus ook vaak zal gebruikt worden, is er ook een infobord voorzien. Dat is voornamelijk bedoeld voor de bezoekers en de gebruikers. Dus ook voor de schoolkinderen. “Dit respect geldt zowel tegenover de medemens als tegenover de infrastructuur. Daarom dat we met een infobord kort en krachtig de gebruiksregels voor dit terrein samenvatten”, aldus schepen Adinda Van Gerven.  
Zo staat er op het infobord onder andere te lezen:   gebruik het terrein uitsluitend om te voetballen, maar niet met sportschoenen met lange noppen of spikes maak je schoenen zandvrij voor je het terrein betreedt eten en drinken is verboden op het terrein kauwgom eten en achterlaten is uit den boze hou het terrein en de omgeving netjes, afval in de afvalbak neem geen enkele vorm van glas mee op het terrein bij sneeuw of ijzel en bij dooi na een lange vorstperiode mag het terrein niet betreden worden. honden en andere huisdieren zijn niet toegelaten

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *