Restafval in Brasschaat daalt drastisch met 34% dankzij invoering Diftar

BRASSCHAAT – In 2022 stapte Brasschaat over op het Diftar systeem. Burgers betalen op basis van het gewicht van hun restafvalcontainer. Daarmee is het aantal kg per inwoner gezakt van 143 naar 95 (!) kg. Dit staat gelijk aan zo’n 193 restafvalwagens minder per jaar die moeten rondrijden door de gemeente om ons restafval op te halen.

Brasschaat stond al enkele jaren op de lijst als één van de slechtste leerlingen van de klas als het op hoeveelheid restafval aankwam.

Zo produceerden we in 2021 nog 143 kg huisafval per inwoner. Hier moest dringend iets aan gedaan want Ovam legde de gemeente een streefdoel op van maximum 122 kg per inwoner. De verwerking van restafval heeft een enorme milieu-impact omdat deze in de afvalverbrandingsoven terecht komt en kost de gemeenschap handenvol geld. Door het Diftar systeem stimuleren we burgers om stil te staan of iets bij het restafval moet of toch op een andere manier gerecycleerd kan worden.

Waar is dat afval dan allemaal naartoe?
Sinds de introductie van de nieuwe sorteerregels voor de blauwe PMD zak mag er meer gesorteerd in de blauwe zak om te recycleren. We zien dan ook een stijging in onze PMD afvalcijfers. Meer in de PMD betekent minder bij het restafval. De cijfers van publieke straatvuilbakjes en sluikstort zijn niet gestegen door de invoering van het Diftar systeem. Er is zelfs een lichte daling in vergelijking met de cijfers van 2021.

De Brasschatenaar sorteert dus gewoonweg veel beter en gaat voor de juiste afvalfracties naar het containerpark, de glasbollen of maakt gebruik van de textielophalingen. En daarvoor willen wij jullie bedanken!

“Bedankt aan alle Brasschatenaren voor jullie inspanningen en het geweldige resultaat! Het nieuwe systeem zorgt er ook voor dat de ophaling fysiek iets minder zwaar is voor onze fantastische afvalophalers omdat ze niet meer met zware zakken moeten sleuren. De ophaling duurt wel iets langer omdat de containers nu eerst door het systeem nog gewogen moeten worden vooraleer ze leeggemaakt worden. Wees dus steeds hoffelijk voor de afvalophalers die reeds vroeg op pad zijn en in alle weersomstandigheden uitrijden om jouw afval op te halen. “stelt schepen van Afvalbeleid Myriam Van Honste

Hoe kan ik nog beter sorteren?

Op www.igean.be vind je een sorteerwijzer waarin je een overzicht vindt van wat in welke afvalfractie terecht moet komen om al dan niet hergebruikt of gerecycleerd te kunnen worden. Want afval is de nieuwe grondstof!

Registreer je zeker opnieuw op www.mijnigean.be. Het platform is helemaal vernieuwd en je vindt er een duidelijk overzicht van je kosten, ophalingen en servicekost. De afvalbarometer toont jouw afvalverbruik tegenover de mediaan in Brasschaat.

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *