Record containeroverslag beperkt schade in coronajaar 2020

De totale goederenoverslag van Port of Antwerp in 2020 bedroeg 231 miljoen ton cargo, een daling van 3,1% ten opzichte van het jaar daarvoor. Dankzij de sterke containeroverslag, die een nieuw record noteerde, kon de haven de terugvallende totale overslag beperken.

Nieuw record containertrafiek
Al jaren breekt de containeroverslag in de haven van Antwerpen records en dat geldt zelfs in 2020. Ondanks het coronajaar met enkele moeilijkere maanden en geschrapte afvaarten, noteerde de containeroverslag sinds juli opnieuw sterkere volumes. Daardoor werd in 2020 voor het eerst de kaap van 12 miljoen TEU overschreden, een groei van 1,3% ten opzichte van 2019.  Dankzij dit record in het containersegment hield de haven in 2020 beter stand dan de meeste andere havens in de Hamburg-Le Havre range.

Breakbulksegment kreunt onder handelsperikelen en coronacrisis
Zowel corona als toenemend protectionisme door mondiale handelsperikelen, hebben in 2020 een duidelijk negatief effect gehad op de breakbulkgoederenstromen, wat resulteert in een daling van de totale overslag van 16,3% in vergelijking met 2019. Vooral staal, de belangrijkste goederengroep binnen dit segment, voelde de impact. Ook de autosector leed onder de coronacrisis en de totale RoRo overslag liep daardoor terug met 9,4%.De overslag van het aantal nieuwe voertuigen in 2020 daalde met 21,5% en die van tweedehandsvoertuigen met 22,5% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Minder vraag naar vloeibare en droge bulk
Terwijl de overslag van kolen in het eerste kwartaal nog groeide, kwam die nadien tot stilstand. Ook meststoffen, ertsen, zand en grind verloren terrein in 2020 terwijl schroot net stand hield. Dit resulteerde in een daling van de droge bulkoverslag van 17%. Deze terugval is te verklaren door het groeiende aanbod aan groene energie en door een verminderde vraag naar kolen en ertsen vanuit de staalsector.

Vloeibaar massagoed daalde in totaal met 4,2%. De overslag van ruwe olie daalde met 60% door verminderde raffinage activiteiten. De overslag van oliederivaten herstelde zich tot een groei van 3,4%, ondanks een initiële verminderde vraag door de coronacrisis en de sterk gedaalde olieprijs. Ook chemicaliën kenden een verminderde vraag en daardoor een daling van 8,9%.

Zeeschepen
In 2020 liepen 13.655 zeeschepen Antwerpen aan, wat neerkomt op een daling van 5,1% vergeleken met 2019. De bruto tonnenmaat van deze schepen daalde met 5,2% tot 394 miljoen.

Voortrekkersrol
De haven toonde in 2020 dat ze ook in moeilijke tijden veerkrachtig is. Ondanks de crisis werden met verschillende pioniersprojecten stappen gezet naar groenere energie, digitalisatie en mobiliteit. Het ondernemingsplan voor het komende jaar bouwt verder op het ondernemingsplan 2018-2020 met als strategische prioriteiten duurzame groei, doelgerichte transitie en veerkracht. Port of Antwerp wil zo een voortrekkersrol blijven spelen in de toekomstgerichte ontwikkeling van de haven, om op lange termijn die wereldhaven te worden die economie, mens en klimaat verzoent. 
 www.portofantwerp.com

(foto: Port Of Antwerp)

DEEL DIT ARTIKEL

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *