Provincie start met het ruimen van haar waterlopen

STABROEK – In de gemeente Stabroek onderhoudt de provincie Antwerpen onder andere de Kleine Watergang, de Zijp, de Middelwatergang en de ’s Hertogendijkse Beek. Een andere beheerder van de beken is de Polder van Ettenhoven en Muisbroek of de Vlaamse Milieumaatschappij die de antitankgracht beheert.

Elk najaar, van september tot december, maait provincie Antwerpen de overtollige vegetatie en worden zwerfvuil en andere hindernissen verwijderd van de beken en waterlopen die ze in beheer heeft. 
Door de klimaatverandering, maar ook door de aanhoudende verstedelijking en bijkomende verharding, krijgen waterlopen steeds meer water te verwerken in tijden van hevige regenval. De vlotte doorstroming van de waterlopen is dan cruciaal, maar door een te snelle afvoer raakt de bedding stroomafwaarts snel vol en stijgt de kans dat de waterloop buiten haar oevers treedt. Anderzijds treden steeds langere periodes van droogte op, wat nefast is voor landbouw en natuur. Daarvoor is het ook cruciaal om het water plaatselijk langer op te houden. 

Aangepast maaibeheer waar het kan
In het verleden werden alle waterlopen volledig gemaaid, over de volledige breedte. De functie van de waterloop was toen louter de vlotte afvoer van het water naar de zee. Maar die aanpak is ondertussen toch wel achterhaald. 
Vooral in bredere waterlopen wordt daarom meer en meer een ecologisch maaibeheer toegepast.  Hierbij wordt een stroomgeul gemaaid, maar blijft een deel van de vegetatie staan. Op die manier is (vertraagde) afvoer gegarandeerd, maar zakt het waterpeil in de zomer minder weg. Het water heeft de kans om in de bodem te filtreren. Bovendien zorgt de smallere stroomgeul voor een hoger debiet in tijden van droogte, met hogere zuurstofconcentraties tot gevolg. De watergebonden fauna en flora blijven gespaard van een totale kaalslag en vissen vinden een vluchtweg tijdens de uitvoering van de maaiwerken. 

©gemeente Stabroek

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *