Project Kaart: Aangepaste verkavelingsvergunning krijgt groen licht

BRASSCHAAT – In de beroepsprocedure rond de hernieuwde verkavelingsvergunning voor Project Kaart heeft de gemeente zopas officieel vernomen dat de aanvraag wordt goedgekeurd. Daarbij heeft de deputatie de aanpassingen positief geëvalueerd en bijkomend nog enkele voorwaarden opgelegd.

Na een eerste verkavelingsaanvraag eind 2021 die gevolgd werd door een beroepsprocedure, werd een gewijzigde aanvraag ingediend die met vele opmerkingen van de buurt én de Provinciale Omgevingsambtenaar (POA) rekening hield en hier maximaal aan tegemoetkwam. De Deputatie heeft op basis van die hernieuwde aanvraag, het advies van de POA en de bijkomende argumentatie van de vergunnigsaanvrager nu groen licht gegeven, met enkele bijkomende voorwaarden.

Die voorwaarden zijn onder andere dat de sporthal niet gelijktijdig met het paviljoen mag gebruikt worden. Een gegeven waarmee de aanvrager vooraf al akkoord mee ging, moest die opgelegd worden. Voorts stelt de Deputatie dat de grond voor openbaar domein kosteloos terug naar de gemeente moet en dat alle voorschriften van onder andere brandweer, Pidpa en Agentschap Natuur en Bos moeten gevolgd worden.

Voorgeschiedenis

Het project kent al aan lange voorgeschiedenis en is voor de gemeente Brasschaat een manier om budgetneutraal te voorzien in moderne (en broodnodige) schoolgebouwen, mogelijkheden voor lokale verenigingen en nieuwe woonvormen. Zo zijn er cohousing, kangoeroewoningen en studio’s voor een begeleid wonen. Een belangrijke stap daarin was de verkavelingsaanvraag waardoor het projectgebied op een juiste manier kan ingedeeld worden. Op die eerste aanvraag werd beroep aangetekend door enkele buurtbewoners.

Begin 2022 diende ontwikkelaar Van Roey daarom een aangepaste versie in van die verkavelingsaanvraag. Daarin werden heel wat tegemoetkomingen concreet gemaakt. Minder bouwlagen, minder woningen en meer parkeerplaats per woongelegenheid. Ook werd een herschikking van een aantal loten voorzien, meer openbare ruimte en een aanpassing in minimale tuindiepte. Verder komt de nieuwe aanvraag tegemoet in de bezorgdheid van de buurt om extra drukte bij het gebruik van de sporthal en paviljoen. In de nieuwe aanvraag is duidelijk gestipuleerd dat in de toekomst énkel lokale activiteiten zullen doorgaan. Net zoals het nu al het geval is.

Brasschaat gelooft in project Kaart

Dat de deputatie deze nieuwe aanvraag goedkeurt stemt ons zeer tevreden. Het toont aan dat het project – dat toekomstgericht denkt – een plek verdient in een innoverende gemeente. Het is vaak niet de meest voor de hand liggende keuze die gemaakt wordt, maar een keuze die ongetwijfeld haar meerwaarde zal tonen in de toekomst. En die pluspunten zijn inbreiding, deelmobiliteit en moderne scholen.

©gemeente brasschaat

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *