Port of Antwerp zoekt kandidaten voor NextGen Demo

Innovatiehub voor pioniers die circulaire projecten willen testen

NextGen District, de toekomstige hotspot voor circulaire economie in het hart van de haven van Antwerpen, neemt steeds concretere vormen aan. Port of Antwerp lanceert een marktbevraging voor de kavels die beschikbaar zijn binnen NextGen Demo. Deze innovatiehub, die deel uitmaakt van NextGen District, is gericht op pioniers die ruimte en ondersteuning zoeken om hun projecten te kunnen testen alvorens ze op te schalen naar een commercieel niveau.

NextGen Demo: innovatiehub binnen NextGen District
NextGen District is een terrein met een totale oppervlakte van 88 ha in het hart van de haven, dat Port of Antwerp heeft vrijgemaakt met de ambitie om er een hotspot voor circulaire economie in te richten en op die manier bij te dragen aan de transitie naar een klimaatneutrale samenleving. Innovatieve spelers binnen de circulaire proces- en maakindustrie zullen er ‘end-of-life-producten’ een tweede of derde leven geven, circulaire koolstofoplossingen onderzoeken en experimenten met hernieuwbare energie uitvoeren.

NextGen Demo is een zone binnen NextGen District, waar nieuwe technologieën en circulaire demoprojecten die het labo ontgroeid zijn, op grotere schaal en in een industriële omgeving getest worden alvorens over te gaan tot commercialisering. De demonstratoren genieten er van een industrieel netwerk, met wereldwijde topspelers dankzij de uitgebreide community van Port of Antwerp. Ideaal om met de juiste partners en klanten in contact te komen. Ook het ecosysteem zal bijdragen aan synergieën binnen NextGen District en met overige havenspelers. De logistieke toplocatie en het beschikbaar stellen van de nodige randinfrastructuur vormen extra troeven om demonstratoren te overtuigen zich kenbaar te maken. Op basis van hun noden zal Port of Antwerp immers aan de slag gaan, om samen met hen tot het gewenste aanbod te komen en hen zo goed mogelijk te accommoderen.

Bevragingsprocedure
Voor de invulling van NextGen Demo zoekt Port of Antwerp kandidaten (start- en scale-ups, spin-off bedrijven en pilootprojecten) die actief zijn in de duurzame en innovatieve chemie- en energietechnologie. Specifiek is er een focus op technologieën binnen de domeinen Waste-to-X (chemicaliën/brandstoffen), CCU (Carbon Capture & Utilisation), biogebaseerde technologieën en opslag van hernieuwbare energie (power-to-x). Om aanspraak te maken op één van de kavels binnen NextGen Demo, roept Port of Antwerp, via een bevragingsprocedure, circulaire pioniers in deze sectoren op om hun projectvoorstellen in te dienen en hun noden kenbaar te maken. Deadline hiervoor is 28 februari 2022.

Voor meer info over de precieze scope, de voorwaarden en de technische specificaties, kan je terecht op NextGen Demo | Port of Antwerp.

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *