Port of Antwerp laat uitstoot wegverkeer meten

HAVEN – Vanaf vandaag en ook nog de hele maand juni laat Port of Antwerp op verschillende plaatsen in het havengebied metingen van de uitstoot van het wegverkeer uitvoeren. Aan de metingen is ook handhaving gekoppeld.

De metingen worden uitgevoerd om een inzicht te krijgen in de reële emissies van het wegverkeer. Minstens 150.000 auto’s, bestelwagens en vrachtwagens zullen gemeten worden. Daarmee kan bepaalt worden welke invloed het wegverkeer heeft op de luchtkwaliteit in de haven.

Voorbijrijdende voertuigen
De metingen gebeuren met een installatie aan de kant van de weg. Die meet de uitstoot ter hoogte van de uitlaat van de voorbijrijdende voertuigen. Op die manier is er geen invloed van eventuele uitstoot van andere bronnen. Deze methode is al op meerdere plaatsen in Europa met succes toegepast.

Handhaving
Tijdens de metingen zijn er ook handhavingsacties. Voertuigen waarvan duidelijk is dat de installatie om schadelijke uitstoot te beperken niet werkt, zullen uit het verkeer gehaald worden en een bijkomende controle ondergaan. Zij zijn gemakkelijk te identificeren op basis van de meting omdat deze voertuigen bijzonder vervuilend zijn. Zo stoten vrachtwagens waarvan de SCR-katalysator niet werkt ettelijke keren meer uit dan vrachtwagens die in orde zijn.
Met gesofisticeerde apparatuur gaan de controleurs na of het systeem gewoon defect is of dat er sprake is van fraude. Fraude betekent dat de eigenaar de installatie bewust heeft uitgeschakeld omwille van de kosten. Zo heeft hij geen onderhoudskosten voor de katalysator en hoeft hij bijvoorbeeld geen AdBlue bij te tanken.
Bij vaststelling van inbreuken wordt er geverbaliseerd en wordt de opdracht gegeven de nodige herstellingen te doen.

Havenschepen Annick De Ridder: ““Dit ambitieuze project zal de impact van wegverkeer op de luchtkwaliteit in de haven beter in kaart brengen. Door diegenen eruit te halen die de regels overtreden, geven we ook een steuntje in de rug aan de vele transportbedrijven en chauffeurs die de regels wel correct volgen.”

Databank
Tegelijk met de meting wordt ook de nummerplaat van het voertuig gelezen om de technische informatie van het voertuig (type voertuig, Euronorm,…) op te halen. De opgehaalde gegevens worden anoniem gemaakt en samen met de gemeten emissies toegevoegd aan een Vlaamse en Europese databank. De databank is een belangrijke bron voor onderzoekers en voor beleidsmakers. Ze laat bijvoorbeeld toe om luchtkwaliteitmodellen beter te maken omdat ze realistische uitstootgegevens bevat per voertuigtype en per Euronorm.

Partners
Port of Antwerp werkt voor de uitvoering van dit project samen met een hele reeks partners. Voor de metingen en de GDPR-conforme verwerking van de gegevens is Transport & Mobility Leuven aangeduid. Zij werken voor de metingen zelf samen met de firma Opus Remote Sensing Europe uit Spanje en voor de verwerking van de gegevens met de firma ICCT uit Duitsland. De handhaving is een samenwerking tussen VLABEL Controle (Vlaamse Belastingsdienst), Politiezone Antwerpen, ANPA (Nationale Politie Academie) en het nationale netwerk controle langs de weg/AdBlue fraude. Zij worden bijgestaan door NOx consulting, een Deens bedrijf aangesteld door de Vlaamse Milieumaatschappij en absolute autoriteit in het opsporen van AdBlue fraude.

Bovendien kunnen ze bij dit project ook beroep doen op de kennis van de Vlaamse Milieumaatschappij rond metingen van uitstoot en luchtkwaliteit.

©Port of Antwerp

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Recent Nieuws

Recente reacties

Wat te doen in de Polder?

Elke activiteit of evenement in onze polder kan je hier vinden. Weet je niet wat doen vandaag, morgen of volgende week? Kijk dan naar de kalender.

Magazine De Polder