Participatiemoment trage wegen Stabroek

STABROEK/HOEVENEN/PUTTE – In 2023 is de gemeente Stabroek een samenwerking aangegaan met Regionaal Landschap de Voorkempen om het trage wegenproject in Stabroek te realiseren. Via dit traject wensten we een actueel overzicht krijgen van de trage wegen in Stabroek. 

Trage wegen in een gemeente hebben een grote belang: ze zorgen voor duurzame en verkeersveilige verplaatsing, worden gebruikt voor zachte recreatie en sport, dienen als ontsluiting voor landbouw. Ze hebben een ecologisch belang en vaak een landschappelijk en cultuurhistorische waarde.

Tijdens de zomer van 2023 lanceerde de gemeente een oproep naar inwoners die de huidige trage wegen in Stabroek wilden inventariseren. Deze geëngageerde vrijwilligers zijn in de maanden september, oktober en november op pad geweest om alle trage wegen in kaart te brengen. Hierbij beoordeelden ze de trage wegen a.d.h.v. een checklist.

Om een goed beeld te krijgen hoe het met deze trage wegen gesteld is en waar er knelpunten of kansen liggen, organiseren we een participatiemoment voor het brede publiek. Tijdens het participatiemoment voor het brede publiek willen we graag de mening horen van de lokale bevolking en de gebruikers. We bevragen met welke trage wegen het goed gaat, welke er eventueel vergeten zijn, waar er veranderingen wenselijk zijn en welke suggestieve ingrepen er mogelijk zijn.

Met de info van beide participatiemomenten zal er een eindverslag opgemaakt worden, met een prioriteitenlijst, Quick-wins en adviezen i.f.v. (her)inrichting en beheer. Met dit eindverslag kan de gemeente dan aan de slag gaan om volgens deze inventaris adviezen te verlenen om een fijnmazig trage wegennetwerk uit te bouwen of adviezen voor een gestructureerd beheer.

Het participatiemoment vindt plaats op dinsdag 19 maart 2024, van 20u00 tot en met 22u00 in zaal JOS, Kerkstraat 89 te Hoevenen. Inschrijven is verplicht als je wil deelnemen.

Gelieve voor 10 maart 2024 in te schrijven. Dit kan via milieudienst@stabroek.be met vermelding van naam, adres, organisatie en link met trage wegen.

©gemeente Stabroek

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Recent Nieuws

Recente reacties

Wat te doen in de Polder?

Elke activiteit of evenement in onze polder kan je hier vinden. Weet je niet wat doen vandaag, morgen of volgende week? Kijk dan naar de kalender.

Magazine De Polder