Sereen afscheid van Sophie

Zo vol zat de O.L.Vrouw Geboortekerk nog nooit

Op woensdag 23 februari had om 10 uur in de parochiekerk van O.L.Vrouw Geboorte te Hoevenen de afscheidsviering plaats van Sophie Van De Heijning, het meisje dat twaalf dagen eerder werd aangereden door een chauffeur die vluchtmisdrijf pleegde maar intussen aangehouden werd.
Een half uur voor de viering waren nagenoeg alle zitplaatsen bezet in de toch wel ruime kerk en de dienst startte met een kwartier vertraging omdat er maar mensen bleven binnenkomen. Toen men dan toch kon beginnen werd de witte kist binnengereden door neven en nichten van Sophie, terwijl “Ik mis je zo, ik mis je meer en meer “ van Will Tura weerklonk. Het was niet pastoor Fons Van Loenhout die voorging tijdens de dienst maar pastoraal werkster Riet Van Camp. Acht jaar al bekleedt Riet deze functie in de Hoevense parochiekerk en dat zij deze dienst zou leiden was in goed overleg afgesproken. Vier jaar geleden verloren Riet en haar man zelf een dochter in het verkeer, niemand kon dus meer betrokken zijn dan zij. Onder de vele aanwezigen waren ook de burgemeesters Dirk Van Mechelen van Kapellen en Alida De Bie van Stabroek. Massa’s bloemen ook binnen en buiten de kerk, die later allemaal mee naar het kerkhof verhuisden.
Ontroering
Erg ontroerende momenten volgden elkaar op, zoals toen Kathleen, zus van Sophie, beschreef hoe vriendelijk en minzaam haar zus was in de omgang, maar op zeker moment, overmand door verdriet, niet meer verder kon. Ook vriend Sybren sprak heel lieve woorden over haar. De heer Beyers, directeur van Mater Salvatoris in Kapellen, waar Sophie de 5de Techniek – Wetenschappen volgde getuigde met veel lof over haar schoolprestaties en haar hulpvaardigheid tegenover iedereen. Maar wat het meest ontroerde kwam toen de moeder van Sophie het woord nam, gesteund door haar man, het was toen heel stil in de kerk. Ze vertelde over het ongeval en hoe zij ervan op de hoogte werden gebracht, de bange dagen van angstig afwachten in het ziekenhuis en tenslotte het moeten aanvaarden dat Sophie er niet meer was. De ouders namen beurtelings het woord en kregen daarna van de aanwezigen een staande ovatie.
Ook de muziek was aangepast, met aangrijpende teksten, zoals ondermeer “Afscheid van een vriend” van Clouseau ; “Afscheid nemen bestaat niet” (Marco Borsato); “Someone is watching over me (Hillary Duff) en op het einde “You’l never walk alone”.
Sophie rust nu op de begraafplaats van Hoevenen. Haar graf is bedolven onder de vooral witte bloemen.

Wij bieden de familie onze diep gemeende wensen van medeleven.

L.V.R.

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *