Opvangcentrum voor vogels en wilde dieren Brasschaat-Kapellen ontvangt 5.000 euro

een vrijwillige medewerkster van het VOC Brasschaat-Kapellen geeft pap aan een jonge eekhoorn, specialistenwerk dat heel wat kunde en geduld vereist.

Het Vlaams opvangcentrum voor vogels en wilde dieren Neteland (VOC Neteland) en het Vlaams opvangcentrum voor vogels en wilde dieren Brasschaat-Kapellen (VOC Brasschaat-Kapellen) ontvangen elk 5.000 euro van de provincie Antwerpen voor hun werking. Beide VOC’s maken deel uit van de tien opvangcentra in Vlaanderen die samenwerken en allen gecoördineerd en gemonitord worden door vogelbescherming Vlaanderen. De centra beschikken over de nodige officiële vergunningen om beschermde vogels en andere wilde dieren ter verzorging onder zich te houden. Zo worden aangereden boommarters, een provinciale prioritaire soort, binnengebracht voor verzorging. Daarnaast hebben de VOC’s ook een educatieve werking naar o.a. scholen en sensibiliseren ze bezoekers over behoud en verbetering van een geschikte leefomgeving voor in het wild levende vogels en wilde dieren.
Om de werking financieel te kunnen bolwerken krijgen de VOC’s beperkte subsidies van de Vlaamse Overheid. Meer dan twee derde van het jaarlijks budget komt dan ook vanuit eigen middelen (giften, activiteiten, sponsoring …). De zoektocht naar financiële middelen wordt jaar na jaar moeilijker. De voorzitters van deze VOC’s zijn de provincie dan ook bijzonder dankbaar voor de financiële steun waardoor ze hun verschillende maatschappelijke taken met een iets zekere continuïteit kunnen verderzetten.
Het VOC Brasschaat-Kapellen begon in 2006 in een achtertuin in Brasschaat met enkele vrijwilligers. Vandaag is het VOC uitgegroeid tot een onderneming met vier halftijdse medewerkers en eveneens een kleine honderd vrijwilligers. Sinds 2013 is het VOC Brasschaat-Kapellen verhuisd naar een site op de zorgboerderij Meander in Kapellen. Voorzitter Marcel Peeters bevestigt de sociale functie van een VOC, die is bij het VOC Brasschaat-Kapellen bijzonder: “We hebben met de zorgboerderij een partnerschap gesloten. Zo komt een aantal gebruikers van de zorgboerderij, volwassenen met een mentale beperking, mee helpen in het opvangcentrum onder het motto : Zorg voor mens, zorg voor dier, het zit in onze natuur.”
© VOC Brasschaat-Kapellen

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *