Opnieuw conflict tussen Fedasil en gemeente Kalmthout


Kalmthout – Fedasil wil in Kalmthout een tijdelijke opvang van 120 asielzoekers organiseren gedurende anderhalf jaar. De gemeente gaat niet akkoord met deze plannen. De werken aan het pand werden er al twee keer stilgelegd. Nu dreigt opnieuw een conflict.
De gemeente ontving een ‘melding’ vanwege de eigenaar. Die wenst bijkomende werken uit te voeren. “Er is sprake van de plaatsing van tijdelijk sanitair met zuiveringstorens en de plaatsing van een nieuwe noodtrap vanaf de 1ste verdieping”, verduidelijkt burgemeester Lukas Jacobs. “De eigenaar diende daarvoor geen vergunningsaanvraag in en dat is verplicht.”
“De geplande werken zijn strijdig met de ruimtelijke voorschriften. Die bepalen dat de bebouwde oppervlakte op het terrein niet mag uitgebreid worden. Dat gebeurt hier wel. De plaatsing van bijkomende ondergrondse putten van elk 10.000 liter zal bovendien schade veroorzaken aan de bestaande bomen op het terrein. De regels inzake ruimtelijke ordening gelden voor iedereen. Dus ook voor Fedasil, uitbater G4S Care en de eigenaar van het pand en het terrein.”
“G4S zorgt in opdracht van Fedasil de specifieke dienstverlening in het opvangcentrum. Net als de lokale overheid en de eigenaar van de infrastructuur, staan we er als organisatie op dat de geplande werken steeds verlopen volgens de ruimtelijke voorschriften en brandveiligheid die gelden op het perceel. We betreuren de berichtgeving de gemeente waarin achterhaalde informatie wordt vermeld. De huidige werkzaamheden zijn niet vergunningplichtig, dan wel vrijgesteld van een stedenbouwkundige vergunning. Onze plannen uit de ingediende meldingen werden reeds aangepast om tegemoet te komen aan de verzuchtingen van de lokale overheid. De voorziene brandtrap, sanitaire containers en zuiveringstorens werden dan ook uit het dossier gehaald en worden niet uitgevoerd. De informatie die de gemeente verspreid is achterhaald”, reageert Wim Desloovere, woordvoerder van G4S Care. “Wij hebben wel degelijk oog voor de bezorgdheden van de buurtbewoners, lokale organisaties en overheden en wensen de komende dagen in overleg met Fedasil en het lokaal bestuur onze aanpak en ondersteuning uitvoerig te verduidelijken. Onze oproep tot samenwerking vindt tot op heden geen gehoor en daarom reiken we opnieuw de hand om op een constructieve wijze samen te werken.”
Wanneer we deze reactie van G4S voorleggen aan burgemeester Jacobs reageert die erg verbaasd. “Tot op heden is de gemeente niet op de hoogte gebracht dat de gemelde aanpassingen worden ingetrokken. Dat is heel erg vreemd.”

De brandweer ging ook ter plaatse voor een eerste controle inzake brandveiligheid. Ook die rondgang leverde duidelijke tekortkomingen op. “De brandweer liet weten dat de inrichting momenteel nergens voldoet aan de vereiste bepalingen voor compartementering. Ook de noodzakelijke evacuatiewegen zijn verre van in orde”, weet Lukas Jacobs. “Het gebouw is dus nog lang niet brandveilig. Het spreekt voor zich dat de veiligheid van bewoners, personeel en de woningen vlakbij van zeer cruciaal belang is.”

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *