Opendeurdag zorgboerderij Meander laat je kennismaken met nieuw fiets- en wandel verbinding

KAPELLEN/BRASSCHAAT – Tijdens de opendeurdag van zorgboerderij Meander aan de Holleweg op zondag 2 juni kan je kennismaken met de nieuwe fiets- en wandelverbinding tussen Kapellen en Brasschaat.  Dat is een van de eindresultaten van de grote waterwerken aan de Kaartse Beek.

Officieel heet de beek Schoon Schijn, maar de meesten kennen haar als de Kaartse Beek. Deze waterloop vormt voor een groot deel de grens tussen de Brasschaatse wijk Kaart en de gemeente Kapellen. De provincie Antwerpen staat in voor het beheer van het volledige traject. De beek stroomt door enkele woonwijken, maar ook door landschappelijk waardevol valleigebied. In het verleden had de woonwijk De Sterre geregeld met wateroverlast te kampen. Dat kwam onder andere doordat de Kaartse Beek niet in staat is om overtollig water op te vangen bij extreme neerslag. De provincie Antwerpen heeft nu een aantal duurzame oplossingen doorgevoerd.

Masterplan
De vallei van de Kaartse Beek stroomopwaarts van de Jagersdreef-Fabriekstraat is een landschappelijk waardevol open ruimtegebied. Om dit gebied zo goed mogelijk te beheren en te ontwikkelen, maakte de provincie een masterplan op in overleg met de gemeenten Kapellen en Brasschaat, het Agentschap voor Natuur en Bos en zorgboerderij Meander. Samen werd gezocht naar een multifunctionele invulling voor de gronden. In 2019 werd het masterplan gefinaliseerd. Het eindresultaat was een integraal inrichtingsvoorstel. Hierin werden maatregelen opgenomen op vlak van waterbeheer, landschapsherstel, natuurontwikkeling en recreatie. Vertrekkend vanuit het masterplan werd een technisch ontwerp opgemaakt. Vervolgens werd het dossier verder uitgewerkt en in 2022 lag er de omgevingsvergunning.

De oeverwallen zijn verlaagd, oevers zijn afgeschuind en het oorspronkelijk grachtenstelsel is hersteld. Dit om meer ruimte te bieden aan het water. Samen met de gemeenten Kapellen en Brasschaat is er ook meer biodiversiteit en recreatie gecreëerd.

Fietsverbinding
De Elisalei in Brasschaat is een belangrijke recreatieve en functionele verbinding voor fietsers en één van de toegangen tot de Brusselse Bossen. De Holleweg in Kapellen is momenteel een smalle straat en geen veilige weg voor zwakke weggebruikers. Daarom realiseerde de provincie we ter hoogte van zorgboerderij Meander een zachte, recreatieve verbinding tussen de Holleweg en de Elisalei. Zo zijn de Brusselse Bossen ook vanuit Kapellen veilig bereikbaar met de fiets.

De lokale besturen maakten van de gelegenheid gebruik om de rijweg Jagersdreef-Fabriekstraat ter hoogte van de brug verkeersveiliger te maken. Een extra verkeersdrempel, fietssuggestiestroken en een zone 30 moeten de situatie voor zwakke weggebruikers verbeteren

Je kan het allemaal zelf ontdekken tijdens de opendeurdag van zorgboerderij Meander op zondag 2 juni van 14.00 uur tot 17.00 uur. Je kan er wandelen door het vernieuwd stukje vallei. Gidsen van de provincie geven je toelichting en beantwoorden al je vragen. Er is slechts een beperkte autoparking voorzien en dus kan je best te voet of met de fiets naar de zorgboerderij komen.

foto:OLO-Rotonde vzw

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *