Oorzaak verstoorde waterhuishouding in Berendrecht niet bij onder water gezette polder?

Over de oorzaken van de verstoring van de waterhuishouding in Berendrecht bestaat klaarblijkelijk nogal wat verwarring. Op de commissiezitting waarop werd gesproken over het omzetten van de Berendrechtse polder in “natuurgebied”, werd door de voordrachtgevers ontkend dat de oorzaak te vinden is in het onder water zetten van de Berendrechtse polder. Ook de sluis bij de meeuwenbroedplaats Hooge Maey zou geen invloed hebben.
Volgens de voordrachtgevers moet gezocht worden in de manke slibruiming in sommige waterlopen, onder meer de Zoutenbeek en de afwateringsgracht richting Hooge Maey. Ook het inbuizen van onder meer de Zoutenbeek en de Dorpsbeek zou invloed hebben. Beter zou het zijn te werken met open grachten.
Algemene verstoring zou ook gebeuren door “verstedelijking” van de buitengebieden wat het verharden van heel wat oppervlakten met zich brengt die voorheen waterdoorlatend waren. Een andere oorzaak zou het gebrek aan onderhoud zijn van waterlopen, afvoergrachten en antitankkanaal. Verder de grote afstand naar pompstations die meebrengt dat het oppervlaktewater niet snel wordt afgevoerd.

Dit staat het laatste deel van de Berendrechtse polder tge wachten: het afschrapen van de vruchtbare landbouwgrond die tot de beste van Europa behoort.
Dit staat het laatste deel van de Berendrechtse polder te wachten: het afschrapen van de vruchtbare landbouwgrond die tot de beste van Europa behoort.

Volgens de voordrachtgevers, die klaarblijkelijk de betogen van deskundigen in ons magazine en op de website niet of slecht gelezen hebben, zal de uitvoering van fase 2 van het “natuurgebied” met zich brengen dat er een waterbuffer ontstaat die bij overvloedige regenval wateroverlast kan te keer gaan. Het maximale waterpeil zou in dit gebied na afschraping en uitdieping 2,35 m bedragen.

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *