Oorlogsmonument beschermd

Het oorlogsmonument aan het Dr. Roosensplein in het centrum van Brasschaat, vlakbij het gemeentehuis, wordt opgenomen in de lijst van beschermde oorlogsmonumenten in Vlaanderen. De Vlaamse Overheid doet dit ter bescherming en instandhouding van haar onroerend erfgoed. Het monument werd in 1924 ontworpen door architect Eugene Geefs en beeldhouwer Georges Collard, beide lid van een kunstenaarsfamilie en brengt hulde aan de oorlogsslachtoffers en bevat een achterliggende symboliek. De obelisk staat voor een belfort, zinnebeeld van de vrijheid van het Belgische volk. De beeldengroep refereert aan de soldaat die het vaderland verdedigt en de vrouw die gewonden verzorgt met moederlijke zorg en religieuze troost. Het medaillon toont het koningspaar dat als voorbeeld geldt voor alle patriottische deugden. Door de opname in de lijst van beschermde monumenten kan Brasschaat rekenen op een tegemoetkoming van Vlaanderen voor onderhouds- en renovatiewerken aan het monument.

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *