Ook een groene energietransitie in Kalmthout

KALMTHOUT – Plaatsing zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen via een coöperatieve vennootschap Ecopower. Een mijlpaal voor Kalmthout door goede samenwerking meerderheid- oppositie.

Op 21 september werden de raadsleden op een algemene commissie ingelicht over de plannen van de gemeente Kalmthout om in te stappen in “Deelname zonneproject met burgerparticipatie IGEAN”. Er werd toen een zeer verwarde presentatie gegeven over een project van burgerparticipatie in duurzame energie door middel van de plaatsing van zonnepanelen op gemeentelijke daken. Bij deze presentatie kwamen meer vragen dan antwoorden naar boven. Het was snel duidelijk dat het voorliggende voorstel niet de juiste aanpak was.

De meerderheid deelde de verwarring van de oppositie die duidelijk aangaf dat dit voorstel niet in het voordeel van haar burgers was.  Nieuwe onderhandelingen werden opgestart met een andere speler die voor Kalmthout geen onbekende is. Ecopower was reeds nauw betrokken bij de bouw van de windmolens in Kalmthout en zal nu instaan voor het plaatsen van zonnepanelen op verschillende gemeentelijke gebouwen. Ecopower is een coöperatieve vennootschap waar ieder aandeelhouder een stem heeft in de algemene vergadering en zo de participatie gegarandeerd is. Zo kan iedere burger van Kalmthout, die intekent op dit project, mee profiteren van de opbrengsten ervan.

GroenKalmthout is zeer tevreden met de gang van zaken en durft dit zelfs een mijlpaal noemen. “Voor de eerste maal zal de gemeente instappen in een dergelijk open coöperatief project. (en al de inwoners laten deelnemen in een duurzaam project in eigen gemeente. Tweede reden is de gang van zaken). Zelden is het bestuur bereid gevonden om in te gaan tegen een voorstel van Igean. Dankzij een goede samenwerking tussen meerderheid en oppositie is dit toch gebeurd en werd er gekozen voor een betere aanpak” zegt Daniel Frickel, voorzitter Groen Kalmthout

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *