Gezocht: nieuw lid raad van bestuur

De raad van bestuur van de vzw lokaal vrijetijdsbeleid Berendrecht Zandvliet Lillo is op zoek naar een gemotiveerde vrijwilliger die als onafhankelijk lid wil zetelen in de raad van bestuur en de algemene vergadering. Als onafhankelijk lid heeft u geen politiek mandaat en zetelt u niet in een adviesraad van het district.

De vzw heeft als doel het lokaal vrijetijdsbeleid in het district te bevorderen en projecten binnen de doelstellingen te ondersteunen. De vzw wordt belast met beleidsvoorbereidende en -uitvoerende taken en om daarbij een flexibel en efficiënt financieel beheer uit te werken, toe te passen en te controleren met het oog op de verwezenlijking van de doelstellingen van het lokaal vrijetijdsbeleid.

Hiervoor wordt jaarlijks een actieplan met begroting en werkingsverslag en financieel verslag ter goedkeuring voorgelegd aan de raad. De actieplannen en werkingsverslagen baseren zich op districts- en stadsdoelstellingen met betrekking tot jeugd, cultuur, sport en senioren binnen vrije tijd.

Beheerders zijn in geen geval persoonlijk aansprakelijk voor verbintenissen van de vereniging.

De vrijwilliger engageert zich om gemiddeld 5 keer per jaar deel te nemen aan de raad van bestuur in het district en 2 maal per jaar de virtuele algemene vergadering op te volgen.

Interesse? Bezorg je gegevens aan helga.allaert@antwerpen.be

DEEL DIT ARTIKEL

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *