Ondanks corona kijkt Fietsersbond Kapellen tevreden terug op 2020

KAPELLEN – Ondanks Corona kan de Fietsersbond Kapellen op een gevuld en succesvol 2020 terugblikken. Heel wat realisaties hebben het leven van de fietser een stuk veiliger en aangenamer gemaakt.
Ook op langere termijn zijn er projecten gestart die het gemeentelijk fietsbeleid de volgende jaren de wind in de rug zullen geven.


2020 zal voor velen de geschiedenisboeken in gaan als het jaar van de Coronacrisis. Voor de Fietsersbond Kapellen is het echter ook het jaar waarin we op kruissnelheid zijn gekomen. We hebben achter de schermen gestaag verder getimmerd aan een veiliger, vlotter en aangenamer fietsklimaat in onze gemeente. Een aantal knelpunten zijn de afgelopen twaalf maanden weggewerkt. Zo werd het fietspad in de bocht van de Astridlaan heraangelegd, de verlichting hersteld en de levensgevaarlijke
oversteekplaats aangepakt. De putten in het fietspad van de Heidestraat zijn hersteld en het pad achter/langs de watertoren kreeg een nieuw wegdek, verlichting en palen om het doorgaande autoverkeer te weren. Met de Julien Breugelmansstraat kregen we er bovendien een echte fietsstraat bij.
Minstens even belangrijk zijn het netwerk aan contacten en de adviezen die we aan de beleidsmakers voorleggen.
De vergaderingen van de GECORO en de milieuraad waren om begrijpelijke redenen minder frequent, maar we hebben wel ons systeem van fiches en periodieke aanbevelingsbrieven verder uitgebouwd. Hierdoor zijn veel ideeën (waaronder een aantal van de realisaties hierboven of de suggestie om een Zone 30 in het Centrum te creëren) actief bij het gemeentebestuur op het bord gelegd. In periodieke overlegmomenten met Koen Helsen, de
schepen van Mobiliteit en Openbare Werken, worden die ook besproken. We hebben ook de banden met de Politie aangehaald, om fietsveiligheid – zeker voor onze kinderen – hoog op de agenda’s te houden.
Met veel tijd en inspanningen werd een digitale fietskaart van Kapellen gemaakt. Elke straat in de gemeente werd beoordeeld en heeft een kleurencode gekregen. De gevaarlijke punten werden aangeduid en verduidelijkt, zodat in één oogopslag duidelijk is waar er werk op de plank ligt. Ook alle scholen zijn op deze kaart terug te vinden. Zodra de situatie het toelaat, zullen we ze samen met directies en oudercomités vervolledigen met de veiligste fietsroutes van en naar school.
Tot slot hebben we ook onze werking versterkt. De periodieke vergaderingen zijn echt werkmomenten geworden om knelpunten op te volgen en nieuwe thema’s aan te brengen. Nu we een volwaardige en actieve afdeling van de Fietsersbond zijn, weet men in Brussel ondertussen erg goed waar Kapellen ligt en wat er hier op fietsgebied aan het bewegen is.
We gaan in 2021 door op dit elan. Er zijn nog heel wat zwarte punten die weggewerkt moeten worden en grootse werken die op stapel staan: de fietsenstallingen aan het station; de overweg aan de Kalmthoutsesteenweg; het doortrekken van de Fietsostrade,… Dit zijn dossiers die alle fietsers aanbelangen en waar we met ons volle gewicht op willen wegen. Hiervoor kunnen we alle hulp gebruiken. Die kan jij leveren door lid te worden van de Fietsersbond of zelfs actief de kerngroep te vervoegen. Want samen maken we van Kapellen een bruisende, aangename, veilige en fietsvriendelijke gemeente.


Meer informatie www.fietsersbond.be/kapellen – kapellen@fietsersbond.be

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *