Nieuwe vereniging in Kapellen

“Transitie Kapellen” is een nieuw initiatief dat mensen samen brengt die zich afvragen hoe we de overgang kunnen maken van onze huidige verkwistende vervuilende en energieverspillende manier van leven naar een andere levensstijl, waarin iedereen kan delen.
Tafels op straat zetten en de buren uitnodigen, zelf spullen maken en herstellen, lege terreinen ombouwen tot bijenakkers, fruitboomgaarden en volkstuintje, letsen, coöperaties opzetten die werken aan duurzame energie, …   Het zijn positieve en creatieve initiatieven maar tegelijk ook antwoorden op de grote uitdagingen waarmee we vandaag worden geconfronteerd !
Transitie-initiatieven vormen op dit moment één van de meest veelbelovende manieren om mensen en gemeenschappen in beweging te zetten om de gigantische uitdagingen zoals klimaatverandering en een tekort aan fossiele brandstoffen aan te pakken.  De waarde van Transitie zit er vooral in dat deze reorganisatie van ons leven op lokaal vlak kan leiden naar een sterkere sociale verbondenheid, die opnieuw leidt naar meer waardering en energie om samen problemen op te lossen en een ‘gezond’ alternatief te realiseren.

“Transitie Kapellen” organiseert een eerste transitiecafé en nodigt iedereen van harte uit  op vrijdagavond 22 juni om 20 u in ’t Bruggeske (Hoevensebaan 12) .
Start om 20:15 u met de film  “In Transition 1.0” (met Nederlandstalige ondertiteling), een fascinerende 50 min. durende film die ons duidelijk maakt waar Transitie juist voor staat,  deze film opent nieuwe wegen.
Daarna  een boeiende nabespreking  met een lekker bakje koffie of thee.
Een fijne avond van ideeën en doen, van denken, dromen en durven, … Meer informatie over Transitie Kapellen:  http://transitiekapellen.wikidot.be   of   tel. 03/6053693

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.