Nieuw Openbaar onderzoek Ravenhof

PUTTE – Het openbaar onderzoek wordt opnieuw georganiseerd omwille van een tekortkoming in de administratieve procedure. Er ontbreekt een verplicht advies van een adviserende instantie en daarom is het bestuur verplicht het openbaar onderzoek opnieuw te organiseren. 

Het ontwerp zoals voorlopig werd vastgesteld door de gemeenteraad in haar zitting van maandag 26 april 2021 wijzigt niet. Aangezien er een digitaal infomoment werd gehouden op woensdag 19 mei 2021 zal er geen nieuw infomoment worden georganiseerd. Alle correct ingediende bezwaren uit het eerste openbaar onderzoek blijven geldig.

Het RUP is ter inzage tot en met 31 december 2021. In het gemeentehuis bij de dienst urbanisatie, Dorpsstraat 99, 2940 Stabroek. Dit kan enkel op afspraak, afspraak aan te vragen via mail aan urbanisatie@stabroek.be of telefonisch op 03 210 11 34.

Eventuele bezwaren, opmerkingen of adviezen over voormeld RUP moeten schriftelijk bij de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) toekomen per aangetekend schrijven of afgegeven worden tegen ontvangstbewijs t.a.v. de GECORO, Dorpsstraat 45, 2940 Stabroek, tijdens de openingsuren, of per mail toegestuurd aan urbanisatie@stabroek.be uiterlijk t.e.m. 31 december 2021. De reeds ingediende bezwaarschriften tijdens het vorige openbaar onderzoek worden meegenomen in de
verdere procedure.

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Recent Nieuws

Recente reacties

Wat te doen in de Polder?

Elke activiteit of evenement in onze polder kan je hier vinden. Weet je niet wat doen vandaag, morgen of volgende week? Kijk dan naar de kalender.

Magazine De Polder