Nieuw gescheiden rioleringstelsel in de Grensstraat

PUTTE – In de Grensstraat wordt een nieuw gescheiden rioleringsstelsel aangelegd waarbij de wateroverlast in Kapellen en Woensdrecht wordt aangepakt. Het project start aan kasteel Ravenhof in Stabroek en loopt door tot aan de voetbalvelden in de Grensstraat.

Voor deze werken moet zo goed als de volledige weg worden opgebroken. Daarom wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om ook de weginfrastructuur helemaal aan te passen. Het kruispunt Ertbrandstraat – Grensstraat (dorpscentrum Putte) blijft een kruispunt met voorrang van rechts waar een zone 30 wordt ingevoerd. En er worden bredere fietssuggestiestroken voorzien.
Ook vanaf de Albert-Louisastraat tot aan de Tulpstraat (NL) worden er fietssuggestiestroken voorzien. Er komt een vrijliggend fietspad vanaf de Tulpstraat (NL) dat zal aansluiten op het reeds bestaande fietspad vanaf de Driehoevenseweg.Het kruispunt Grensstraat – Driehoevenseweg wordt ook heringericht. Hierdoor zal de Driehoevenseweg haaks aansluiten op de Grensstraat.
Met deze maatregelen wordt de verkeersveiligheid verbeterd en krijgt de fietser meer ruimte in de Grensstraat.
De voorbereidende nutswerken werden al uitgevoerd in 2022. De aannemer startte in maart met de voorbereide werken. Nadien wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. In een eerste fase wordt er gewerkt van aan Kasteel Ravenhof (Stabroek) tot aan het kruispunt Ertbrandstraat – A.C. Swinnensstraat.
Vervolgens schuiven de werken op richting de voetbalvelden van Putte SK. Voor de bewoners van de Grensstraat werd er op woensdag 27 maart een bewonersvergadering georganiseerd waar de planning en het verloop van de werken werd toegelicht.

foto: gemeente Kapellen

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *