Nacht van de kerken in Sint Lambertuskerk

E.H. Jef Barzin

EKEREN – Op zaterdag 12 augustus 2023 gaat ook in de Sint-Lambertuskerk, Markt zn, 2180 Ekeren –  “De Nacht van de kerken” door.   Eenmaal per jaar openen de Antwerpse kerken de deuren voor een nocturne van 19 tot 23 uur. De ‘Nacht van de Kerken’ wordt georganiseerd door vzw Toerismepastoraal Antwerpen (TOPA).   Het thema dit jaar is ‘Goed of kwaad?’ 

Wat mag je verwachten? 

Om 20u00 uur zal de E.H. Jef Barzin ons meenemen in het verhaal van  zijn roeping als gevangenisaalmoezenier.  Een echt raakpunt tussen “Goed en Kwaad”.  Voor de zoekers onder ons (klein en groot) hebben we een zoektochtje.  Aan de hand van een kleine vragenlijst ontdek je alle beestjes in onze kerk. Wat betekenen hier de pelikaan, de haan, de hond, de vis,… En waar vind je ze? 

Het thema ‘Goed of Kwaad?’ is in het  interieur van onze kerk aanwezig in de symboliek.  

Op enkele plaatsen in de kerk wordt het kwaad verbeeld o.m. door de slang (aan de voet van Mariabeelden). We vinden het ook terug met beelden van de marteldood van St.-Lucia. Onrecht, lijden en machtsmisbruik staan centraal bij calvarietaferelen op de Kruisweg, kruisbeelden, Piëta en schilderij.  De vijf biechtstoelen in onze kerk staan voor de verzoening na de zonde.  
Ontdek de prachtige biechtstoel in de noordbeuk uit 1668.  Maar ook op de originele, eikenhouten preekstoel uit 1680 getooid met een klankbord uit 1701 laat je proeven van het ‘goede’ dankzij de prediking van de Blijde boodschap. De stoel wordt gedragen door de drie goddelijke deugden: de Liefde met het brandende hart, het Geloof met ciborie en Hoop met het anker.   Met deze drie goddelijke deugden, die van op de preekstoel verkondigd worden, wordt de christen gelovige aangespoord om te strijden tegen en te zegevieren over de ondeugden.   Maar ook uit ons archief hebben we één fenomeen rond goed en kwaad uitgelicht. 

De aflaten

Een aflaat is geen toestemming om zonden te begaan en evenmin een vergiffenis voor toekomstige zonden. Een aflaat gaat over zonden die in de biecht beleden en vergeven zijn, maar nog bestraft moeten worden. De zonde moet namelijk eerst zijn opgebiecht, er moet berouw zijn voor de zonde en een vast voornemen deze niet meer te begaan. Dan volgt nog een boete, een tijdelijke straf te voldoen in het vagevuur.  De aflaat is gedeeltelijk of vol naargelang hij iemand geheel of gedeeltelijk verlost van de tijdelijke straffen die voor de zonde verschuldigd zijn. Gelovigen kunnen ook aflaten bekomen voor gestorvenen om hen te helpen bij het uitboeten van hun tijdelijke zondestraffen in het vagevuur.   

Zo kon je in onze kerk een volle aflaat verdienen.  Hoe en wanneer?  Dat laten we zien aan de hand van documenten. 

 De inkom is gratis en iedereen is welkom! 

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *