Na 2 jaar nog steeds geen omgevingsvergunning voor parking in de Oude Galgenstraat te Kapellen!

De historische loopgraven in het Mastenbos lokken jaarlijks veel bezoekers

KAPELLEN – In maart 2021 heeft de gemeente Kapellen een voorwaardelijke vergunning afgeleverd voor het aanleggen en het ontbossen in functie van de aanleg, van een parking aan de Oude Galgenstraat.

Het betreft de aanleg van een kleine parking voor een 60-tal auto’s. De aanvraag werd ingediend door het “Agentschap voor Natuur & Bos (ANB)”, zijnde de beheerder van het Mastenbos. Zij pleegden vooraf overleg met Natuurpunt (beheerder van het Fort van Ertbrand, domein gelegen aan de overzijde van de Oude Galgenstraat). Bij het openbaar onderzoek dat begin 2021 werd georganiseerd, werden geen bezwaren ingediend.

“De inhoud van de aanvraag van ANB is vergelijkbaar met de parking die werd aangelegd ter hoogte van het Mastenbos (ingang loopgravenpad) aan de Kalmthoutsesteenweg. Aan de Oude Galgenstraat komen vele joggers en wandelaars met de auto toe om in het Mastenbos of aan het Fort van Ertbrand van een mooie wandeling te genieten of een rondje te lopen in een unieke groene omgeving” zegt Koen Helsen schepen voor ruimtelijke ordening & publieke ruimte, verkeersveiligheid & mobiliteit.

“Momenteel wordt er langsheen de bermen geparkeerd, hetgeen de verkeersveiligheid in gevaar brengt. Fietser en voetgangers moeten zich een weg banen tussen de (langs-)geparkeerde voertuigen en de bermen worden stuk gereden. Vandaar de vraag om een kleine parking voor bezoekers in het bosgebied aan te leggen”.

‘Natuurbehoud Kapellenbos vzw’ ging tegen de toekenning van deze vergunning in beroep bij de provincie Antwerpen. In augustus 2021 heeft de deputatie van de provincie Antwerpen de door de gemeente Kapellen toegekende vergunning bevestigd. Daarop ging de ‘vzw Natuurbehoud Kapellenbos’ in hoger beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. “Onbegrijpelijk dat de vzw van mening is dat de aanleg van de parking een aantasting zou zijn van de belangen van de inwoners van Kapellenbos! In tegendeel de aanvraag komt juist de verkeersveiligheid en het comfort van de duizenden bezoekers ten goede. Het is ook zo dat de vzw geen bezwaar heeft ingediend bij het eerder georganiseerde openbaar onderzoek!” zegt Helsen

“In maart 2023, dus ruim 2 jaar na de toekenning van de vergunning door de gemeente, heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen een uitspraak gedaan. Het dossier wordt terug gezonden naar de provincie Antwerpen. Zij moeten binnen een termijn van drie maanden een nieuwe beslissing nemen. “Hopelijk besluit de provincie Antwerpen opnieuw dat de werken echt noodzakelijk zijn voor de exploitatie van en het toezicht op de twee prachtige natuurdomeinen”, aldus Koen Helsen, schepen voor ruimtelijke ordening & mobiliteit van de gemeente Kapellen.

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Eén reactie

  1. men kan ook met de fiets komen om te sporten of wandellen.dat is beter voor de natuur en de autos rijden daar nog steeds te snel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *