N-VA Polder bestaat tien jaar


BERENDRECHT/ZANDVLIET/LILLO – Tien jaar geleden veranderde het politieke landschap in het polderdistrict met de intrede van N-VA POLDER. Het was Berendrechtenaar Gert Van Herck die in 2007 een lokale afdeling van N-VA oprichtte.

De partij Verenigde Polderbelangen telde twee zetels in de districtsraad. Dat waren Danielle Meirsman, die een schepenmandaat had in het polderbestuur en Rudi Sempels die er zetelde als raadslid.
In de lente van 2011 kwamen de eerste gesprekken tot stand met bestuursleden van N-VA Antwerpen over een mogelijke samenwerking tussen de polderafdeling van N-VA en de plaatselijke politieke stuurgroep van Verenigde Polderbelangen. Dat was toen een samengaan van geëngageerde inwoners van diverse politieke strekkingen. De leiding van de lokale partij bestond, naast de twee mandatarissen, onder meer uit voorzitter Willem Van Alsenoy, secretaris Marc Maes en bestuursleden Bertha Dierckx en Pieter Linders.
“Voor een puur lokale partij verliep de doorstroming van informatie vanuit het stedelijk niveau erg moeizaam,” vertelt Danielle Meirsman. “Tijdens onze eerste kennismakingsgesprekken met N-VA kwam dit op tafel, naast uiteraard de naamsbekendheid van de partij zelf.”
In augustus 2011 kwam de fusie tussen N-VA en Polderbelangen tot stand. N-VA Polder deed meteen zijn intreden in de districtsraad met twee mandatarissen. “Daarnaast kregen we ook de logistieke steun van een grote partij mee, zoals bijvoorbeeld het drukken en verdelen van huis-aan-huis bladen,” vult Rudi Sempels aan. “Met de komst van Bart De Wever naar VC De Schelde, in december van datzelfde jaar, was de N-VA Polder-boot definitief vertrokken.”
Nu telt N-VA Polder een gemeenteraadslid, de districtsburgemeester en een fractie bestaande uit twee districtsschepenen en drie raadsleden.

“Op tien jaar tijd is het ledenaantal van de afdeling méér dan vertienvoudigd en maken we al voor de tweede legislatuur deel uit van het districtsbestuur,” aldus Gert Van Herck

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *