Minister geeft voorlopige bescherming aan dorpskern Prosperpolder

Actiegroepen vragen aansluitend stopzetting àlle afbraken, totaalvisie en geïntegreerd beleid voor gans de polder

Op 29 februari raakte bekend dat Vlaams minister van Erfgoed Geert Bourgeois een voorlopig beschermingsbesluit heeft ondertekend voor de dorpskern van Prosperpolder. De Erfgoedgemeenschap Doel en Polders (EGD&P) en Doel 2020 zijn blij met de beslissing maar hopen dat het hier niet bij blijft. Ook buiten de dorpskern, in de polders rond Prosperpolder ligt heel wat belangrijk historisch bouwkundig erfgoed. Die polders vormen een geheel met de dorpskern van Prosperpolder maar vallen niet onder het voorlopig beschermingsbesluit.

De talrijke hoeves en relicten die er het landschap kenmerken zijn vaak nog niet geïnventariseerd of beschreven. Dat maakt ze bijzonder kwetsbaar. Ook omdat bepaalde administraties er in de hoop op een verdere havenuitbreiding waardevolle panden verwerven die ze vervolgens laten verkommeren én… slopen.

Bijzonder triest in deze is het verhaal van de St.Antoniushoeve in Prosperpolder die enkele weken geleden met de grond werd gelijk gemaakt. De St. Antoniushoeve werd onteigend voor het grensoverschrijdend intergetijdengebied Prosperpolder-Hedwigepolder. Maar momenteel weet niemand of het project ooit zal worden uitgevoerd… In de plaats werkt men nu aan de Vlaamse kant van de grens aan een tijdelijk(!) natuurgebied. De historische hoeve had daarin perfect kunnen geïntegreerd worden maar toch is ze afgebroken…

Voor Doel zelf dat nog altijd op het gewestplan staat als “woongebied met cultuurhistorische en esthetische waarde” is ondanks wat daarover al jaren geleden in de Plan-MER werd geschreven zelfs nog geen erfgoedstudie gebeurd! Maar er werden op initiatief van de Maatschappij Linkerscheldeoever wel al verschillende belangrijke historische gebouwen gesloopt…  

Een verdere havenuitbreiding op de Linkeroever is momenteel verder af dan ooit maar dat heeft nog geen rem gezet op de zinloze vernietigingsactiviteiten in de polders rond Prosperpolder en Doel.  Zo werden voorbije maanden nog verschillende sloopaanvragen ingediend en bekomen op basis van “bouwvalligheid” of “langdurige leegstand”. Ook al betreft het hier woningen die mits enige kleine herstelwerken perfect bewoonbaar zijn. Eigen onderzoek door bouwhistorici leerde intussen dat in verschillende van de gevallen het gaat om waardevolle sites die teruggaan tot de 18de eeuw.

De Erfgoedgemeenschap Doel&Polders en Doel 2020 vragen aan de Vlaamse overheid dat zij op basis van het voorlopig beschermingsbesluit voor Prosperpolder alle afbraakwerken in de omliggende polders onmiddellijk opschort. Ten tweede dat er op basis van een erfgoedstudie voor het ganse gebied een totaalvisie en een geïntegreerd beleid wordt ontwikkeld voor het resterende erfgoed in de polders en Doel.

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *