Leon Dingemans – Mariaburg

Op 1 maart 2012 is thuis rustig heengegaan Leon Dingemans. Hij was de echtgenoot van Anna Eyer en werd geboren te Stabroek op 15 augustus 1920. Woensdag 7 maart 2012 heeft de uitvaartdienst plaats om 11.30 uur de parochiekerk van O.-L.-Vrouw van Gedurige Bijstand te St.-Mariaburg-Ekeren. Rouwadres: familie Dingemans, p/a Guyotlei 9 te 2950 Kapellen.

Gustaaf Brands – Stabroek

Op 24 februari in het St. Elisabethziekenhuis te Antwerpen Gustaaf Brands. Hij was de echtgenoot van Martha Van Hees en werd geboren te Berendrecht op 17 oktober 1922. Zaterdag 3 maart 2012 heeft de uitvaartdienst plaats in de St.-Catharinakerk van Stabroek om 10 uur. Rouwadres: Italiaanse Hoevelaan 35 te 2940 Stabroek.

Lijst Burgerbelangen in Polderdistrict

Steven Van Dieven, gewezen fractieleider van het VB in de Polderse districtsraad en Frank Frederickx hebben zopas de partij Burgerbelangen opgericht. Zij willen om te beginnen opkomen bij de verkiezingen voor de districtsraad Berendrecht-Zandvliet-Lillo op 14 oktober. Van Dieven,  zal de lijst trekken. Frederickx staat op de tweede plaats. Een programma en andere namen worden […]

Finse delegatie leert bomen verzorgen in Stabroek en Kapellen

Wie dacht dat Finnen niets meer te leren hebben over bomen verzorgen heeft het mis. In bomen omhakken zijn ze top maar hoe ze bomen best snoeien en verzorgen, daarvoor komen ze hun licht opsteken bij de afdeling Tuinbouw van PITO Stabroek. Op donderdag 1 maart zetten ze de theorie om in praktijk op het […]

Minister geeft voorlopige bescherming aan dorpskern Prosperpolder

Actiegroepen vragen aansluitend stopzetting àlle afbraken, totaalvisie en geïntegreerd beleid voor gans de polder Op 29 februari raakte bekend dat Vlaams minister van Erfgoed Geert Bourgeois een voorlopig beschermingsbesluit heeft ondertekend voor de dorpskern van Prosperpolder. De Erfgoedgemeenschap Doel en Polders (EGD&P) en Doel 2020 zijn blij met de beslissing maar hopen dat het hier […]

Edmond Devries – Putte

In Coda Hospice te Wuustwezel overleed op 29 februari Edmond Devriese. Hij was de weduwnaar van Jeanne Mattheessens. Mon werd geboren te Stabroek op 30 mei 1932 en was melkboer op rust. De uitvaartdienst heeft plaats op dinsdag 6 maart om 10 uur in de parochiekerk St. Dionysius te Putte-Kapellen. Aansluitend volgt de crematie. Rouwadres: […]

Kampioenen zaalvoetbal

Op woensdagavond 29 februari moesten ‘de Beiren’ om 22 uur nog een belangrijke match spelen in de Berendrechtse sporthal. Deze ploeg uit de 5de afdeling A van het Katholiek Sportverbond zou kampioen spelen bij winst tegen de mannen van het taai steakske van Brasschaat. Na verloop van de wedstrijd leken de heren van Brasschaat eerder […]

Wim Van Dyck – Berendrecht

Op 29 februari 2012 overleed te Berendrecht Wim Van Dyck. Hij was levenspartner van Nadja Van Kempen en werd geboren te Turnhout op 10 februari 1958. Dinsdag 6 maart heeft de uitvaartdienst plaats in de St-Gertrudiskerk te Zandvliet om 11.30 uur. Rouwadres: Steenovenstraat 101 te 2040 Berendrecht.

Pottery vzw : 25 jaar actief in Kapellen

Sinds juli 1986 biedt Kapellen onderdak aan een vereniging van amateurkeramisten : Pottery vzw. In oorsprong waren we terug te vinden in het domein Speth, aan de Streepstraat.  Toen dit verkocht werd verhuisde de vereniging naar de Kapelsestraat 30, waar het keramiekatelier van Hugo Bervoets gevestigd is. Onze vereniging heeft in de loop van de […]

Gemeentebestuur en -personeel Kapellen steunen Bring a Smile

Het Kapelse gemeentebestuur heeft een cheque van 300 euro overhandigd aan Sophie Van den Bergh en Kim Van Oncen, de initiatiefnemers van ,,Bring a Smile’’. De personeelsvereniging van de gemeente (Kapsodi) en het OCMW deed er een berg speelgoed bovenop. De organisatie vzw ,,Bring a Smile’’ is opgericht door de vriendinnen Sophie Van den Bergh […]