Milieu-dagtrip – 35 jaar milieuraad

De milieuraad bestaat in 2012 35 jaar!!! In het kader van dit lustrum worden een heel aantal initiatieven georganiseerd. Een eerste activiteit is een Milieu-dagtrip op zondag 4 maart. In de voormiddag staat een geleide wandeling in het natuurgebied Snepkensvijver in Lichtaart op het programma. Tal van interessante vogelsoorten kan je in de 19 had grote gebied ontdekken. De kleurrijke wintertaling komt er het meest voor. Andere typische broedvogels zijn de tafel- en kuifeend en dodaars. In het gagelstruweel zijn blauwborst, rietgors en roodborsttapuit vaste gasten. In de omliggende bossen broeden ook nog de bosuil, de havik en de boomvalk. Hoge laarzen zijn aanbevolen.
In de namiddag varen we met de Milieuboot op het kanaal Bocholt-Herentals en het Albertkanaal. Wil je ook weten of het water van de waterlopen in Vlaanderen nu wel of niet proper is? Ben je benieuwd hoe het zit met de fauna en flora langs de waterloop? Tijdens het 3 uur durend programma komen tevens de thema’s watervervuiling, waterzuivering en integraal waterbeheer aan bod.
De deelnameprijs is slechts 5 euro en betaal je op rekeningnr. BE03 7775 9934 4484 van de milieuraad. Inschrijven doe je voor 25 februari e.k. bij de Milieudienst, p/a gemeentehuis, 03 210 11 50, milieudienst@stabroek.be.

Zondag 4 maart – MILIEU-DAGTRIP  HART VAN DE KEMPEN
Vertrek 9u30 gemeentehuis Stabroek, Wandelen aan de Snepkensvijver Lichtaart,  Varen met de milieuboot, Kanaal Bocholt-Herentals  en Albertkanaal

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *