Maatregelen tegen geluidsoverlast

Uit een studie blijkt dat de geluidsoverlast in het district Berendrecht, Zandvliet en Lillo vooral afkomstig is van de wegenis en omliggende industrie. “Met de resultaten van de studie in de hand kunnen we nu maatregelen nemen’’ zegt districtsburgemeester Marcel Bartholomeeussen.
“Bij de aanleg van nieuwe wegenis zullen we de wegverharding onderwerpen aan een geluidstoets en in hoofdzaak kiezen voor fluisterasfalt. Samen met BASF en de NMBS komt er een overleg om de geluidshinder van treinen te verminderen. We hebben immers ondervonden dat de meeste geluidshinder afkomstig is van de nieuwe spoorterminal (Combinant). Binnen het district komt ook één aanspreekpunt voor alle problemen inzake geluid- en milieuhinder. Ook zal onderzocht worden wat de invloed is van de toekomstige nieuwe goederenspoorlijn 11. Bovendien wil de overheid de bestaande geluidsnormen aanpassen zodat meer mogelijkheden bestaan om sneller in aanmerking te komen voor het plaatsen van geluidswanden of –schermen. Bedoeling is dat alle maatregelen tegen 2015 hun effect hebben zodat dan de geluidshinder in ons district zal dalen met ongeveer 20 procent’’.

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *