Laatste hoogmis in Lillose kerk


In de Sint-Benedictuskerk van Lillo werd zondag 19 november een laatste hoogmis opgedragen door Lode Carlier (Sint-Amands) die vaak naar het Scheldedorp komt. Hij werd bijgestaan door pastoor-deken Jef Barzin van Antwerpen-Noord en pastoor André Claessens van de Ekerse kerken. Op het einde nam interim-voorzitter van de kerkraad Staf De Lie, het woord om iedereen te bedanken die jarenlang inspanningen hebben gedaan om de kerk te behouden. “Wij zijn gedwongen deze plaats van gebed en van oecumene op te geven (in de kerk die meer dan 200 jaar protestants was, werd soms een dienst opgedragen door een Protestantse dominee).”, zei hij. “Misschien komt er ooit een tijd van verandering en van een nieuw geloof. In afwachting overhandig ik de sleutels van deze kerk aan Jan Kint, de afgevaardigde van het bisdom. Bewaar ze goed tegen dat de tijd komt.”
Schepen van Erediensten Caroline Bastiaens en districtsburgemeester Carl Geeraerts, die aanwezig waren, konden niet zeggen wat er met de kerk gaat gebeuren. Het wordt zeker niet gesloopt. Kunnen er nog dopen of huwelijke gebeuren? Misschien wel. Jan Kint bedankte eveneens voor de 52 jaar durende inzet van het kerkbestuur. Dat wordt mogelijk overgedragen naar Zandvliet. Dr Leo Bril, die voorzitter is van Berendrecht, ontkende dat zijn bestuur de zorg over Lillo zou overnemen. “Wij sluiten zelf komende zondag de kerk”, zei hij. ”Alleen de kapel van de Hagelberg blijft over voor de eredienst”. In Lillo blijft alleen het gebouw over met een aantal voorwerpen als beelden, schilderijen en het orgel, die mogelijk worden overgeheveld naar Berendrecht of Zandvliet, naar de Vlaamse Gemeenschap, het Poldermuseum of Antwerpen.
Meer over het afscheid van de kerk kan je lezen in ons magazine 23 van vrijdag 24 november

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *