Kinderziektes bij Sporthal De Polder

Bij de onlangs geopende sporthal De Polder in Berendrecht zijn al enkele malen kinderziektes vastgesteld. Mensen geraakten niet binnen en een deur van een kleedkamer ging niet meer open. Gebruikers moesten enig machtsvertoon aanwenden om binnen te geraken. Daarbij werd de deur beschadigd.
De gedupeerden belden de wachtdienst maar het duurde geruime tijd eer een technieker kwam opdagen.  Rudi Van Dijck, trainer van de jeugdhandbalclub Zandvliet, zegt dat het systeem van de badges die moeten gebruikt worden om toegang te krijgen tot de (onbemande) sporthal, parten kan spelen. Hij toont hoe je het elektronisch kaartje tot vijfmaal toe moet gebruiken. Eerst om binnen te komen, vervolgens om het alarm af te zetten, en dan het licht aan te steken. Dan nog eens om de deur naar de hal met kleedkamers te openen en ten slotte om in een van deze kleedkamers binnen te geraken.
‘Wie na een kwartier naar buiten gaat om bijvoorbeeld iets in zijn auto te halen, geraakt niet meer binnen’ zegt Swa Schoeters van de handbalclub. Op die manier hebben onoplettende gebruikers zich al enkele keren buiten gesloten. Het is een kwestie van het gewoon te worden.’
‘Vorige week geraakte ik niet binnen omdat het licht niet werkte’, Rudi vertelt Van Dijck. Ze waarschuwden mij vanuit de Sportdienst Noord langs mijn gsm. Ook dat zal wel tot de kinderziektes hebben behoord.’ Rudi zegt dat er ook op andere gebieden nog aan de werking van de sporthal kan worden gesleuteld. ‘Bij voorbeeld aan het klaarzetten van toestellen en  installaties. En aan het opruimen van gebruikte materialen. Dat dient telkenmale te gebeuren ook als je ze ’s avonds laat hebt gebruikt en ze ’s anderdaags ’s morgens weer bezigt’. (sdl)

Stadsdiensten zijn gestart met het planten van grote bomen!

In magazine De Polder nr. 7 van 1 april werd een foto gepubliceerd hoe de sporthal er uit zou zien wanneer er aanplantingen rond het gebouw zouden komen. Buurtbewoners  bezorgden in november een brief aan het districtsbestuur met de vraag om bijvoorbeeld gevelplanten of grote bomen aan te planten.  In december kregen zij een brief terug van het district met de belofte, overleg te plegen met de stad om de praktische en financiële mogelijkheden te bekijken.  Bij het openingsfeest was er nog niets te bemerken van de aanplantingen. Eerder deze week zijn de stadsdiensten dan gestart met de aansluiting met het bestaande bosje en het zicht vanuit het westen afschermen te schermen, maar vanuit de Zandweg blijft er nog een stuk muur gapen voor bewoners en passanten.
Dit is al een grote stap vooruit! Maar we zijn dus eerder halfweg.

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *