Journalist en rasechte Poldermens Staf De Lie geeft naam aan een trage polderweg

POLDERDISTRICT – Geen drukke verbindingsweg, geen straat met veel en druk verkeer, maar wel een trage weg op de grens met Nederland heet vanaf nu het Staf De Liepad.

Trage wegen zijn wegen, paden of routes die niet toegankelijk zijn voor gemotoriseerd verkeer. De stad en het district willen zoveel mogelijk mensen aanzetten tot meer bewegen. Wandelen en fietsen zijn de meest laagdrempelige en toegankelijke manieren van bewegen. Investeren in actieve verplaatsingen komt de gezondheid van iedereen ten goede. Bovendien draagt een fijnmazig netwerk van wegen voor voetgangers en fietsers ook bij aan het klimaat, groenbeleving, een kindvriendelijke ruimte, duurzame mobiliteit en zoveel meer.

De trage wegen van het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo werden in kaart gebracht. Het gaat in totaal om tien trage polderwegen. Die moesten allemaal een naam krijgen. De voorgestelde poldernamen werden voorgelegd, onderzocht en gunstig geadviseerd door het stadsarchief.

Staf De Liepad

Het Staf De Liepad is nu een officiële straatnaam. Het was echter bijna anders gelopen. Vorig jaar stelde het district nog voor om de trage weg tussen de Scheldelaan en de Nederlandse grens de Graaf Daniel Le Grelleweg te noemen. Omdat er echter zowel in Berchem als Antwerpen al gelijkluidende straatnamen bestaan, kreeg het district een negatief advies van de straatnamencommissie. De vraag om de trage weg te noemen naar polderverdediger Staf De Lie werd wel aanvaard.

Poldermens

Staf De Lie overleed vorig jaar in het Universitair Ziekenhuis in Edegem. Hij was journalist en politicus en stond bekend als de redder van ‘zijn’ polder. De Lie richtte in 1959 mee de Heemkundige Kring van de Antwerpse Polder en van het Poldermuseum op. Staf De Lie stond ook mee aan de wieg van ’t Polderke en werkte als beroepsjournalist onder meer voor Gazet van Antwerpen, Het Handelsblad en Het Nieuwsblad.

 Omdat hij met eigen ogen zag hoe de polderstreek werd bedreigd, werd hij in de jaren 60 van vorige eeuw ook politiek actief. Zijn liefde voor de polderdorpen bracht hem tot op de banken van de Antwerpse gemeenteraad. Halfweg de jaren 50 ontmoette hij politicus Hugo Schiltz. De onteigening van de Polderdorpen voor de uitbreiding van de Antwerpse haven was toen in volle gang. Onder invloed van Schiltz werd De Lie lid van de Volksunie. Als jong verkozen Antwerps gemeenteraadslid interpelleerde hij de meerderheid. Het ging daarbij voornamelijk over de onmenselijke manier waarop de stad de dorpsbewoners uit hun huizen jaagde.

Hij was een fervent voorstander van de luchthaven in Deurne. Hoewel hij zich verzette tegen de onteigening van de polderdorpen, zag hij de haven als motor van de Vlaamse economie. Hij probeerde altijd de haven en de luchthaven te verdedigen en weigerde mee te gaan in de vaak negatieve berichtgeving over Antwerp Airport. De Lie werd als eerbetoon dan ook opgenomen in de ‘wall of fame’ van de luchthaven.

De helft van de nieuwe straatnamen is genoemd naar zijn locatie. Zo verwijst de naam Kabeljauwdijk naar de Kabeljauwpolder die eind 18de eeuw werd ingedijkt. De naam Tramspoor kwam er omdat een deel van die trage weg de voormalige route volgt van tramlijn 77. Maar naast Staf De Lie zijn er nog vier andere straatnamen die verwijzen naar mannen en vrouwen uit de Polder.

Toon Verbraak
Het Toon Verbraakpad tussen het Berendrechtsvoetpad en de Zandvlietseweg is genoemd naar de bakker uit Achterbroek. In 1980 kocht hij de Buitenmolen, een windkorenmolen uit 1822. Hij liet de molen in twee stappen renoveren door de firma Gebroeders Adriaens, naar een ontwerp van de architect Paul Gevers. De molen was enkele jaren opnieuw werkzaam tot Antoon Verbraak in 1998 plots overleed.

De trage weg tussen het Booswegske en de Emelinusstraat heet het Henri Deckerspad. Henri Deckers (1324-1944) was een verzetsstrijder, die op het einde van de Tweede Wereldoorlog sneuvelde tijdens de bevrijding van Berendrecht. Oorlogsvrijwilliger Pierre Cols (1912-1944) stierf eveneens tijdens de bevrijding van Berendrecht. De trage weg tussen het Booswegske en de Van Couwervenstraat draagt nu zijn naam.

De historische figuur Joanna Van Obbueren was de vrouw van oud-leenheer van Berendrecht Gilles Damaes. Ook zij gaf haar naam aan een trage weg. Het pad tussen de begraafplaats van Berendrecht en de Dorpsstraat heet binnenkort het Joanna Van Obbuerenpad. Dat weggetje is nu nog een stukje Dorpsstraat.

 (erva)

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *