Innovatiehub NextGen Demo zoekt circulaire pioniers

HAVEN – Port of Antwerp-Bruges lanceert een tweede bevragingsprocedure voor de kavels die beschikbaar zijn binnen NextGen Demo. Deze innovatiehub maakt deel uit van NextGen District en is gericht op circulaire pioniers die ruimte en ondersteuning zoeken om projecten te testen alvorens ze op te schalen naar een commercieel niveau.
De eerste bevragingsprocedure, eind 2021, leverde heel wat reacties op. Op basis van die input is het aanbod nu verder verfijnd en afgestemd op de specifieke behoeften van demonstratoren.

Port of Antwerp-Bruges zoekt start- en scale-ups, spin-off bedrijven of pilootprojecten die actief zijn in de duurzame en innovatieve chemie- en energietechnologie. Er is een focus op technologieën binnen vier domeinen: Waste-to-X (chemicaliën/brandstoffen), CCU (Carbon Capture & Utilisation), biogebaseerde technologieën en opslag van hernieuwbare energie en waterstoftechnologieën.

Bevragingsprocedure

Daarom lanceerden we op 23 januari een oproep aan circulaire pioniers om hun projectvoorstellen in te dienen. Er is een mogelijkheid om schriftelijk vragen te stellen aan Port of Antwerp-Bruges tot 28 februari. De antwoorden krijg je ten laatste op 10 maart. De deadline voor het indienen van het projectvoorstel is 31 maart 2023. Dat geldt voor kandidaten die meteen een demonstratie kunnen starten, of voor kandidaten die eerst nog een beperkte voorbereiding nodig hebben.

Na beoordeling van de schriftelijke projectvoorstellen en een mondelinge toelichting door de kandidaten, volgen onderhandelingen en beslissing tot toekenning van een concessie of een voorbereidingstraject, gevolgd door de ondertekening van de concessieovereenkomst of Letter of Intent.

Meer info over de marktbevraging

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *