Infovergadering bouw nieuwe kaaimuur

BERENDRECHT/ZANDVLIET – Op 6 september 2023 organiseert de stad Antwerpen een digitale informatievergadering over het openbaar onderzoek van een omgevingsvergunning voor het Bouwen van nieuwe kaaimuur langs het Kanaaldok B2, door Haven van Antwerpen – Brugge NV PR aan Nieuwe Westweg zonder nummer te 2040 Antwerpen. Het openbaar onderzoek over de omgevingsvergunning loopt van 30 augustus 2023 tot en met 28 september 2023.

Haven van Antwerpen – Brugge (Port of Antwerp – Bruges) NV PR beoogt het bekomen van een omgevingsvergunning voor Bouwen van nieuwe kaaimuur langs het Kanaaldok B2 – Antwerpen aan Nieuwe Westweg zonder nummer te 2040 Antwerpen.

Infovergadering
Over de aanvraag wordt een informatievergadering georganiseerd, waar de aanvrager de aanvraag toelicht en de vragen beantwoordt. Deze vindt digitaal plaats op woensdag 6 september 2023, start om 20:00.

Schrijf je in door een mail te sturen naar vergunningenloket@portofantwerpbruges.com, ten laatste op 5 september 2023. Je ontvangt op 6 september een e-mail met de link naar de vergadering.

Openbaar onderzoek
Het openbaar onderzoek loopt van 30 augustus 2023 tot en met 28 september 2023. Tijdens dit onderzoek kan de aanvraag worden geraadpleegd via het Omgevingsloket van Vlaanderen.

Je kan het dossier ook inkijken aan het loket van het Vergunningenloket Haven, Loodglansstraat 5 (Kaai 102) te 2030 Antwerpen. Neem hiervoor contact op via vergunningenloket@portofantwerpbruges.com of 03 229 64 75 (Vergunningenloket Haven).

ijdens het openbaar onderzoek kunnen standpunten, opmerkingen en bezwaren over de aanvraag en, in voorkomend geval, het nog niet goedgekeurde milieueffectrapport en/of omgevingsveiligheidsrapport worden ingediend op één van volgende wijzen, tot en met 28 september 2023:

via het publieke Omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek); per brief gericht aan college van burgemeester en schepenen t.a.v. dienst Omgeving/Vergunningen, Grote Markt 1 te 2000 Antwerpen. Vermeld duidelijk het projectnummer op het bezwaarschrift!

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *