Infoavond Module 10

Het districtsbestuur organiseert (alweer) een infoavond in verband met toekomstige infrastructuurwerken in het centrum en wel op woensdag 15 februari te 20 uur in zaal ’t Rood Dak, Kloosterstraat 50.
Dit keer gaat het om het verkeersveiliger maken van Dorpsstraat en Kloosterstraat, werken die kaderen in de zogenaamde Module 10 waardoor het Vlaamse Gewest, de lokale overheid, scholen en De Lijn zich verbinden tot de herinrichting  van een schoolbuurt aan of in de nabijheid van een gewestweg, in dit geval dus de as Markt-Dorpsstraat-Kloosterstraat.
De herinrichting moet de verkeersveiligheid van de scholieren verbeteren, hun verplaatsingen te voet, per fiets, bus, tram, trein of carpool bevorderen en een evenwicht nastreven tussen de verschillende verkeersdeelnemers.  Bovendien mag die herinrichting geen verruiming van het aantal parkeerplaatsen veroorzaken en geen ingrepen bevatten die het wegbeeld zouden verfraaien of de commerciële context zouden verbeteren.  Tot zover de theorie.
Praktisch gezien moet de lokale overheid het ontwerp opstellen en uitvoeren terwijl het gewest de volledige rekening betaalt.  In Ekeren wordt de beveiliging van de schooltoegangen van Campus Lourdes, basisschool De Driehoek en basisschool O.L.V. van Lourdesinstituut onder de loep genomen èn de gevolgen voor de verkeerscirculatie en die onderwerpen zullen op de infoavond aan bod komen. (jdh)

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *