Infoavond Module 10

Zowat 50 belangstellenden waren present in ’t Rood Dak aan de Kloosterstraat om op de infoavond van het district meer te vernemen over de plannen omtrent Module 10.  Eigenlijk ging het nog niet meteen om concrete plannen om de schoolomgevingen op de as Dorpsstraat-Kloosterstraat veiliger te maken, eerder om concepten.
Klachten
Om ingrepen mogelijk te maken moeten heel wat instanties tot een consensus komen : Vlaams Gewest (het gaat om gewestwegen), stad, lokaal bestuur, scholen, De Lijn, Verkeerspolitie en de dienst Mobiliteit dus eenvoudig wordt het niet.  De voornaamste klachten gaan over snelheid van de voertuigen, hoge frequentie, slechte staat van voetpaden en onveilig fietsverkeer.  Vandaar dat uitgegaan wordt van volgende parameters : snelheidsbeperking, oversteekbaarheid van de rijweg en bescherming van fietsers en voetgangers.
Remedies
Mogelijke ingrepen zijn de aanleg van plateaus, versmalling van de rijbaan, asverlegging, paaltjes en uitstulpingen van voetpaden.  Ook verbreding van de (heraangelegde) voetpaden, zeker aan de bushaltes, is een optie.  Wegens de te smalle straatbreedte komen gescheiden fietspaden niet in aanmerking en wordt geopteerd voor gemengd verkeer wat meteen ook snelheidsremmend zal werken.  Een oud zeer, zeker in het belang van de middenstand, kwam opnieuw ook aan bod, namelijk het (te) beperkt aantal parkeerplaatsen in de Kloosterstraat (die gedeeltelijk éénrichting zal worden van Moretuslei naar Dorpsstraat).  Daar wordt gedacht aan twee parkeerstroken in het dubbelrichtingsgedeelte en één strook in het smallere eenrichtingsgedeelte.
Blarenstraat
Voor deze smalle straat met schoolpoort wordt gedacht aan een situatie zoals in de heraangelegde NSB-straat, te weten een woonerfsite met één straatniveau en groeninplanting.  Merkwaardige vaststelling : geen enkele aanwezige stelde de noodzaak van verschillende schooluitgangen in vraag en dat zou toch terecht geweest zijn want alle scholen in de Module 10-omgeving hebben twee of drie uitgangen wat wel leidt tot spreiding van de leerlingenmassa maar niet ten goede komt aan de overzichtelijkheid.
Vragen
De aanwezigen lieten zich niet pramen om vragen te stellen.  Vanuit de handelaars kwam de terechte vraag om een laad- en loszone te voorzien.  Ook werd naar het nieuwe traject van de Lijnbussen gevraagd, eens het éénrichtingsverkeer zou ingevoerd worden.  Momenteel lopen de onderhandelingen met De Lijn nog over drie trajecten met een voorkeur voor een traject door Driehoekstraat maar dan moet er een oplossing voor de wekelijkse markt gevonden worden.  Uiteraard kwam ook de timing ter sprake.  Er dient eerst een voorontwerp gemaakt te worden, nadien volgt een plan (met infomomenten) en daarna kan aan de uitvoering begonnen worden.  Dan zijn we al gauw een eind in 2014 beland.  Ten minste tot dan blijft het erg uitkijken voor voetgangers op de erbarmelijke voetpaden en voor fietsers op de racebaan.  (jdh)

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *