Heropening recyclageparken vanaf 7 april 2020

Eerder deze week besliste minister Demir om de recyclageparken opnieuw te openen vanaf dinsdag 7 april a.s. De afgelopen dagen hebben onze collega’s hard gewerkt om onze dienstverlening zo volledig mogelijk opnieuw op te starten. In de praktijk betekent dit dat in principe alle IGEAN-recyclageparken zullen heropenen volgens de normale openingstijden – deze zijn terug te vinden op www.igean.be/recyclageparken.

Met uitzondering van de inzameling van asbest, textiel en herbruikbare goederen, alle afvalfracties beschikbaar zijn op het recyclagepark.
De nodige beschermingsmiddelen ter beschikking voor onze medewerkers en op regelmatige basis de zuil aan de ingang en de betaalzuil reinigen.

Ondanks deze versoepeling blijft het énorm belangrijk om enkel essentiële verplaatsingen te maken, ook naar het recyclagepark. We vragen iedereen met een beperkte hoeveelheid afval, of met materiaal dat gerust nog even in de kelder of garage kan blijven staan, om de verplaatsing NIET te maken. We benadrukken dat dit niet alleen in het belang is van de gezondheid van onze medewerkers, maar zeker ook die van de inwoner zelf.

We vragen uitdrukkelijk om enerzijds met maximum 2 personen de verplaatsing te maken, maar ook om tijdens het wachten ín de wagen te blijven zitten. Inwoners die te voet of met de fiets naar het park komen, moeten eveneens in de wachtrij aanschuiven. We vragen om deze wachtrij te respecteren en een deel van de rijweg steeds bereikbaar te houden voor hulpdiensten en firma’s die containerwissels komen uitvoeren enerzijds, maar ook voor bezoekers die het recyclagepark weer willen verlaten anderzijds.
We rekenen op onze inwoners om onze medewerkers in hun werk te respecteren en vragen hen dan ook om de instructies van onze collega’s nauwgezet op te volgen. Afhankelijk van de situatie op het park zelf, zullen de parkwachters bijkomende communicatie naar de inwoners geven. De algemene regel van 1,5 meter afstand is hierbij stééds het uitgangspunt. Net daarom zullen onze parkwachters nu niet helpen bij het uitladen van de auto, het inladen van zakken compost of het bedienen van de (betalings-)zuil.

Er is maximaal 1 bezoek per adres per week toegelaten. Dit wordt gecontroleerd aan de ingang van het park, bij het inlezen van de identiteitskaart. We nemen deze beslissing om de wachtrijen zo beperkt en veilig mogelijk te houden.
We bevestigen langs deze weg eveneens dat de inzamelperiode van landbouwfolie en medisch afval verlengd wordt tot en met 30.04.2020. In nauw overleg met vervoerders en verwerkers plannen we de afvoer van volle containers en het plaatsen van lege containers om zoveel mogelijk aan de vraag van onze inwoners tegemoet te komen.

Aan de ingang van elk park zullen we de inwoners duidelijk informeren over de fracties die tijdelijk niet beschikbaar zijn. We vragen dan ook om deze fracties opnieuw mee te nemen en bij een volgende bezoek of bij de huis-aan-huis-ophaling aan te bieden. We rekenen op het begrip van onze inwoners wanneer een afvalcontainer tijdelijk niet beschikbaar is.
We stimuleren inwoners om hun aanwezigheid op het park zo kort mogelijk te houden om zo zoveel mogelijk inwoners de kans te geven om hun afval langs te brengen. Daarom vragen we inwoners om thuis het afval te sorteren en ook zo in de wagen te laden. Op de manier kan je snel betalende en niet-betalende fracties lossen in de juiste zone!
We aanvaarden geen cash geld op het park en vragen inwoners zoveel mogelijk contactloos te betalen aan de betaalzuil!
We vragen ook op het recyclagepark #respect en #solidariteit! We rekenen er dan ook op dat iedereen deze afspraken naleeft. Bij het overtreden van de veiligheidsvoorschriften zullen de parkwachters meteen de politie contacteren.
We durven rekenen op eenieders medewerking om deze heropening vlot en veilig te laten verlopen.

Alvast bedankt en #houhetveilig!

Igean

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *