Heraanleg Dorpsstraat/Laageind: Abtsdreef onderbroken tijdens krokusvakantie

De nutsmaatschappijen zijn nog tot april aan zet in Stabroek. Op dit moment vernieuwen zij hun kabels en leidingen aan de noordzijde van Laageind, tussen de Torenseweg en de Abtsdreef. Tijdens de laatste week van februari dwarsen ze Abtsdreef en is deze een week lang afgesloten van de Dorpsstraat (N111).
Ondertussen zijn de voorbereidingen voor de start van de hoofdwerken bezig. Volgens de huidige stand van zaken zullen deze eind april kunnen aanvatten. Om je op de hoogte te brengen van de timing en de planning van de werken, alsook de hinder en bereikbaarheid voorzien we een infomarkt. Omwonenden krijgen hiervoor nog een uitnodiging in de bus. Als abonnee op onze nieuwsbrief verneem je het uiteraard via deze weg.


Abtsdreef afgesloten van Dorpsstraat/Laageind in krokusvakantie
Vanaf maandag 24 februari kruisen de nutswerken de Abtsdreef. Om de straat te kunnen dwarsen is de Abtsdreef gedurende een week afgesloten voor verkeer van en naar de Dorpsstraat. Verkeer verloopt zolang via een omleiding langs Berendrecht.

Abtsdreef blijft bereikbaar
Voetgangers en fietsers stappen/rijden via het Werfken van en naar de Abtsdreef. Omdat de werfzone ook de stoep en het fietspad zelf inneemt, steken voetgangers en fietsers aan de overzijde van het kruispunt (Picoloplein) de weg over via de verkeerslichten. Gemotoriseerd verkeer op de Dorpsstraat (N111) ondervindt geen hinder, beide rijstroken blijven beschikbaar. Enkel afslaan naar de Abtsdreef is van 24 tot en met 28 februari niet mogelijk.
Van en naar Abtsdreef geldt een omleiding via de Monnikenhofstraat, Krommeweg en complex 12 Berendrecht (A12). De bedrijven en handelaars ter plaatse zijn op die manier steeds bereikbaar.

Timing en aanpak hoofdwerken in opmaak
Wegen en Verkeer, de gemeente Stabroek en Aquafin bereiden samen de start van de hoofdwerken voor. We beogen de rioleringswerken tegen eind april aan te vangen. Volgens de huidige planning starten we in de Abtsdreef die dan voor enkele weken wordt afgesloten van de N111. Normaal zal onze aannemer vanaf maart al werkvoorbereidingen treffen, zonder noemenswaardige impact op het verkeer. De eerste verkeershinder, waarbij we éénrichtingsverkeer invoeren op de N111, is ten vroegste voorzien vanaf midden mei.

Om de bewoners en handelaars op de hoogte te brengen van de laatste planning, de aanpak van de werken, de verkeershinder en bereikbaarheid voorzien we een infomarkt in Stabroek. Omwonenden krijgen hiervoor nog een uitnodiging in de bus.

Info: www.wegenenverkeer.be/stabroek. Voor specifieke vragen kan je terecht bij het team van de bereikbaarheidsadviseur via 0468 03 53 84 (kantooruren) of bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be.

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *