Havenbedrijf en Solvay bestuderen oprichting biomassacentrale in Lillo

Het Antwerpse Havenbedrijf en de internationale chemiegroep Solvay hebben een intentieverklaring ondertekend om de haalbaarheid van een elektriciteitscentrale op biomassa te onderzoeken. De centrale zou worden gebouwd op het terrein van Solvay in Lillo.
Zij zou een capaciteit van 200 tot 400 MW, hebben en een belangrijk deel van de stroombevoorrading van de industrie in de haven kunnen bewerkstelligen. Haar vermogen komt overeen met het jaarverbruik van 500.000 tot één miljoen gezinnen.
Het Havenbedrijf en Solvay zullen een projectvennootschap oprichten om samen, met een nog te zoeken operationele partner, de grote contouren van het opzet uit te tekenen.
Vooraleer kan beslist worden de biomassacentrale te bouwen moet het project nog een aantal belangrijke toetsingen doorstaan. Naast een studie naar de haalbaarheid zal met de Vlaamse overheid nagegaan worden of het project past binnen het Vlaamse en Europese duurzaamheidsbeleid. Pas als dit het geval is, kan er sprake zijn van een investeringstraject en kunnen elementen als capaciteit en investeringsbedrag worden vastgelegd.
Biomassa kan in de toekomst aan belang winnen als energiebron, aangezien de verbranding ervan een CO2-neutraal proces kan zijn. In vergelijking met de elektriciteitsopwekking op basis van fossiele brandstoffen is de koolstofcyclus voor biomassa neutraal en maakt het gebruik ervan het mogelijk de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, iets wat Europa zijn lidstaten tegen 2020 verplicht.
Het Havenbedrijf speelt als beheerder in het havengebied al enige tijd een voortrekkersrol wanneer het op duurzaam ondernemen aankomt. In dat raam moet ook het voornemen worden gezien om op Linkeroever in de Waaslandhaven het grootste windmolenpark op land in België te realiseren. (sdl)

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *