Gemeente stelt zich veel vragen bij gepland asielcentrum in Kalmthout

De federale regering besliste dat er een tijdelijk opvangcentrum voor asielzoekers komt in Kalmthout. Dat centrum wordt gepland in een oud schoolgebouw aan de Putsesteenweg, vlak bij de Vogelenzangstraat. De gemeente Kalmthout stelt zich heel wat vragen bij de gekozen locatie waar de asielzoekers opgevangen worden.

“Het gebouw dat Fedasil uitkoos, staat al jaren leeg en was vroeger een onderdeel van het ACTA-opleidingscentrum”, weet burgemeester Lukas Jacobs. “Het is een private eigendom waar 120 mensen voor een periode van anderhalf jaar tijdelijk opgevangen zouden worden.”

Het perceel is onderdeel van een open, gemeenschappelijk terrein met andere gebruikers, op verschillende eigendommen. Er is niet alleen een appartementenblok met 25 private woongelegenheden. Ook de school Wilgenduin, een school voor buitengewoon onderwijs, maakt met een 100-tal leerlingen gebruik van hetzelfde terrein.

“Volgens ons als gemeentebestuur is dit verouderd gebouw niet geschikt voor de opvang. Het oogt niet alleen aftands, het lijkt me ook te klein om te zorgen voor een redelijke huisvesting van 120 mensen. Daarnaast staat het op een perceel met zeer weinig buitenruimte”, gaat de burgemeester verder. “Het ACTA-gebouw zit er geprangd tussen een achttal private tuinen van de buurtbewoners. De enige ontsluiting van het terrein kan via de drukke Putsesteenweg, zonder openbaar vervoer of voorzieningen.”

De gemeente volgt de zaak van nabij op en gaat alvast in overleg met de buren en de school. “Deze mensen wonen en werken er vlak tegen. Dat zal ongetwijfeld impact hebben op hun eigen omgeving. Ondertussen laten we ons als gemeentebestuur juridisch bijstaan om na te gaan of we de beslissing van de regering kunnen aanvechten. We begrijpen dat de regering, via Fedasil, op zoek is naar tijdelijke collectieve opvangplaatsen voor asielzoekers. Maar we begrijpen niet dat een dergelijk gebouw in die omstandigheden daarvoor wordt gekozen”, zo zegt Lukas Jacobs.

Kalmthout levert sinds 2011 al heel wat inspanningen voor de opvang van vluchtelingen. Het OCMW van Kalmthout organiseert die via het Lokaal Opvanginitiatief (LOI). 10 woningen en studio’s, verspreid over de gemeente, bieden momenteel plaats aan een 25-tal asielzoekers. Tot voor kort waren dat er nog een 40-tal. Het OCMW en vrijwilligers zetten zich in om de nieuwkomers o.a. Nederlands te leren en hun kinderen te begeleiden met huistaken. Enkele van de families die in Kalmthout terecht kwamen, kregen intussen een verblijfsvergunning van de overheid en staan op eigen benen.

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *