Gemeente Kapellen niet akkoord met aanvraag voor bouwproject Oude Weg

KAPELLEN – Vorig jaar heeft de gemeente zich niet akkoord verklaard met een ontwerp van BOLD-architecten voor het perceel gelegen aan de Oude Weg 19. Zij stelden een ontwerp voor met twee volumes bestaande uit drie bouwlagen en in het totaal een 25-tal woongelegenheden.

Op het perceel van 7.300m² stelde het bestuur twee mogelijke vormen van bebouwing voor:

  1. Een project van twee bouwlagen binnen de footprint van de bestaande villa (= 500m²) en een veilige fietsverbinding tussen Oude Weg en Antwerpsesteenweg.
  2. Een verkaveling van het perceel in drie loten voor vrijstaande bebouwing en de fietsverbinding.

Er werd ook gevraagd om rekening te houden met het mooie bomenbestand.

Het gemeentebestuur kan dus niet akkoord gaan met de huidige aanvraag waarbij drie blokken worden voorzien met 19 appartementen. De drie volumes worden over het ganse perceel gespreid ingeplant. Dit bouwprogramma is veel te zwaar voor het perceel dat grenst aan de tuinen van de woningen van het Klein Heiken en de Antwerpsesteenweg. Bovendien werd er geen rekening gehouden met de gevraagde fietsverbinding en een bundeling van de gebouwen op de locatie van de huidige villa.

De gemeente Kapellen zal, in overeenstemming met het eerder ingenomen standpunt, geen goedkeuring verlenen aan deze bouwvergunningsaanvraag. Gelet op de wetgeving is de gemeente echter verplicht een openbaar onderzoek te organiseren alvorens het schepencollege zich uitspreekt over de vergunningsaanvraag.

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *