Gemeente Essen en VDAB willen meer mensen aan de slag

De plaats van ondertekening was heel toepasselijk: het nieuwe doe-park Robotland in Essen wil schooljongeren warm maken voor een boeiende loopbaan in de technologiesector. V.l.n.r. Dirk Konings (schepen), Bjorn Cuyt (directeur VDAB), Gaston Van Tichelt (burgemeester) en Ivan Kockx (algemeen directeur gemeente Essen).

ESSEN – Op vrijdag 30 april hebben de gemeente Essen en VDAB hun eerste samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Met deze overeenkomst willen de partners meer Essenaren aan het werk helpen door in te zetten op digitalisering, een dienstverlening op maat en een nauwere samenwerking met Nederlandse bedrijven.
Het Vlaamse regeerakkoord 2019-2024 wil de volgende jaren minstens 120.000 Vlamingen extra aan een job helpen. Een werkzaamheidsgraad van 80% is het doel. Een versterkte samenwerking tussen VDAB en de lokale besturen is volgens het akkoord één van de hefbomen om die ambitie te bereiken.

Provinciaal directeur Bjorn Cuyt, burgemeester Gaston Van Tichelt en schepen Dirk Konings.


Drie centrale ambities
De gemeente Essen en VDAB gaan actief samenwerken voor een inclusief lokaal arbeidsmarkt- en welzijnsbeleid. “Door het bundelen van de krachten kunnen VDAB en gemeente Essen veel gerichter zoeken naar oplossingen. De arbeidsmarkt en werkloosheid zijn complexe materies waarbij een lokale inbedding en afstemming nodig is. Met deze samenwerking proberen we de nabijheid en het specifieke van grensproblematieken te vatten. Het tekenen van het samenwerkingsakkoord is geen eindpunt, maar eerder een beginpunt”, zegt Bjorn Cuyt, provinciaal directeur van VDAB.
De partners hebben samen actiedomeinen en acties vastgelegd waarmee ze drie ambities nastreven:
-Meer Essenaren aan het werk
-Veerkrachtige ondernemingen in een toekomstbestendige arbeidsmarkt
-Sterkere loopbanen binnen een stimulerend leerklimaat
Wegwerken van de digitale kloof
“De komende jaren wil het gemeentebestuur meer investeren in digitalisering. Nog te veel inwoners zijn digibeet. Essen wil alle burgers mee aan boord. Daarom zetten we in op een inclusieve arbeidsmarkt”, zegt Dirk Konings, schepen van Sociaal Beleid & Integratie, Gelijke Kansen en Digitalisering. “Als lokaal bestuur zullen we een aantal projecten opstarten waarbij we inwoners wegwijs maken in de digitale media, en waarbij we instrumenten aanreiken die nodig zijn om te kunnen toetreden tot de arbeidsmarkt. Daarbij kunnen we bijvoorbeeld gebruikmaken van het aanbod van webleercursussen van VDAB.”
Elke Essenaar meekrijgen
“Als we aan een werkzaamheidsgraad van 80% willen komen in 2025, dan moeten we ervoor zorgen dat we elke Essenaar digitaal meekrijgen. Ook de inwoners die op dit moment niet actief toetreden tot de arbeidsmarkt. Dat willen we doen door drempels weg te werken, zoals kinderopvang en mobiliteit”, zegt de Essense burgemeester Gaston Van Tichelt, bevoegd voor Interlokale Samenwerking en Lokale Economie. “Ook onderwijs en beroepsopleiding vormen een belangrijkesuccesfactor. De plaats van ondertekening is dan ook heel toepasselijk: het nieuwe doe-park Robotland in Essen wil schooljongeren warm maken voor een boeiende loopbaan in de technologiesector.”
Grensoverschrijdende samenwerking
De overeenkomst die de gemeente en VDAB vandaag aangaan, is allesomvattend en letterlijk ‘grensoverschrijdend’, beklemtoont burgemeester Van Tichelt. “Wat de gemeente Essen kenmerkt, is haar heel aparte ligging. Essen vormt als het ware een schiereiland in Nederland. We beseffen nog te weinig hoeveel vacatures er aan de andere kant van de grens voorhanden zijn. Als partners willen we daarom nauwer gaan samenwerken met Nederlandse bedrijven, om grensarbeid gemakkelijker maken. En dat in beide richtingen.”

Burgemeester Gaston Van Tichelt tekende zopas de overeenkomst.


Lokale uitdagingen op maat
Ook Vlaams minister van Werk Hilde Crevits juicht het initiatief toe: “Onze Vlaamse arbeidsmarkt draait op de vele krachten van onze lokale besturen. Ik ben bijzonder tevreden dat Essen beslist om voortaan structureel samen te werken met VDAB om de lokale uitdagingen op maat aan te gaan. Dat er daarbij aandacht gaat naar, onder andere, onze jongeren én (digitale) opleidingen stemt me alvast hoopvol dat we de ambitie van 80% werkzaamheidsgraad kunnen waarmaken. Om onze arbeidsmarkt na de coronacrisis opnieuw op koers te brengen, zullen we alle talenten nodig hebben.”
De samenwerkingsovereenkomst tussen VDAB en de gemeente Essen loopt tot 31 december 2025.

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *