Gemeente Brasschaat digitaliseert op maat van de burger

Gemeente Brasschaat neemt het voortouw om verdere stappen te zetten in digitalisering, op maat van de burger. Als eerste gemeente in Vlaanderen zal Brasschaat zo heel wat nieuwe types informatie van de burger beschikbaar stellen via Mijn Burgerprofiel, ondersteund door Digitaal Vlaanderen.

Belangrijke informatie in het dossier van de burger zal vanuit diverse toepassingen die Brasschaat gebruikt doorstromen naar Mijn Burgerprofiel. Gemeente Brasschaat werkt hiervoor samen met de Cipal Schaubroeck-groep en met Digitaal Vlaanderen. Op deze manier zet de gemeente van titelvoerend burgemeester Jan Jambon in op burgergericht werken, door met de Brasschaatse burger te communiceren op de manier waarop hij dat wenst.

Digitalisering, op Vlaams en op lokaal niveau

Jan Jambon, Minister-President van de Vlaamse Regering


Jan Jambon, Minister-President van de Vlaamse Regering bevoegd voor digitalisering én titelvoerend burgemeester van Brasschaat, vertelt: “Het relanceplan Vlaamse Veerkracht zet in op de verdere digitalisering van de overheid en op een efficiëntere overheid. De digitalisering van de overheid heeft de afgelopen jaren al een flinke vaart genomen, maar het is voor de burger moeilijk om het overzicht te behouden. En om te weten waar hij of zij juist moet zijn voor welke dienstverlening. Dat moet eenvoudiger. Mijn Burgerprofiel geeft burgers één overzicht van hun zaken bij de overheid.Als volgende stap bekijken we met de Vlaamse Regering of we via Solid-technologie burgers de controle kunnen geven over hun persoonlijke data, maar eerst moeten we Mijn Burgerprofiel voldoende voeden.

Digitalisering, op maat van de burger van Brasschaat

Schepen Bruno Heirman

Schepen Bruno Heirman, verantwoordelijk voor communicatie, getuigt: “Brasschaat zet in op een multi-kanaal dienstverlening. De burger die dat wenst moet zijn contacten met onze medewerkers maximaal digitaal kunnen afhandelen, maar we blijven ook op elk moment klaar staan om burgers die daar de voorkeur aan geven op een andere manier verder te helpen. Brasschaat communiceert helder, én op maat.

Burgers die digitale communicatie verkiezen, zullen binnenkort heel wat extra informatie kunnen terugvinden via Mijn Burgerprofiel (www.mijnburgerprofiel.be) en via de website van Brasschaat (www.brasschaat.be).


DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Recent Nieuws

Recente reacties

Wat te doen in de Polder?

Elke activiteit of evenement in onze polder kan je hier vinden. Weet je niet wat doen vandaag, morgen of volgende week? Kijk dan naar de kalender.

Magazine De Polder