Gemeente Brasschaat bespaart 700.000 euro op scholenbouw

Brasschaat – In 2016 werd het btw-tarief op scholenbouw verlaagd van 21% naar 6%. De gemeente Brasschaat heeft hiermee al meer dan 700.000 euro uitgespaard aan belastingen. CD&V Brasschaat vindt dat de gemeente dit bedrag volledig moet investeren in scholenbouw. “Wij vragen dat de uitgespaarde btw wordt geïnvesteerd in scholenbouw. In de eerste plaats moet er extra worden geïnvesteerd in het scholenproject Kaart.”, zegt gemeenteraadslid Dirk de Kort (CD&V).

In 2016 is het btw-tarief op scholenbouw verlaagd van 21% naar 6%. De btw verlaging is ingevoerd door de “Zweedse” regering (NVA-CD&V-MR-VLD) en heeft als doel om de investeringen in scholenbouw te versnellen. Een lagere btw betekent een lagere kostprijs voor de schoolbesturen waardoor ook hun eigen aandeel in de bouwkosten en dus de druk op hun werkingsmiddelen kan zakken.

Uit cijfers die CD&V opvroeg bij de gemeentelijke administratie en gecombineerd met eigen berekeningen blijkt dat de gemeente Brasschaat een bedrag van 700.000 euro aan belastingen uitspaart. “Het gaat om lagere kosten bij de heraanleg van speelplaatsen, fietsenstallingen, klascontainers, … en natuurlijk ook voor de bouw van nieuwe scholen.”, zo legt gemeenteraadslid Dirk de Kort (CD&V) uit.

“Het is een goede zaak dat de kostprijs voor investeringen in onderwijs lager zijn maar de uitgespaarde middelen moeten wel aangewend worden om te investeren in onderwijs. In het meerjarenplan van het huidige schepencollege (NVA-VLD) zien we deze bedragen niet terugkomen. De uitgespaarde btw verdwijnt in de pot van de algemene begroting.”, zegt gemeenteraadslid Dirk de Kort (CD&V).

“Wij vragen dat de uitgespaarde btw wordt geïnvesteerd in scholenbouw. In de eerste plaats moet er extra worden geïnvesteerd in het scholenproject Kaart. De wijk en de ouderraad zijn vragende partij om extra te investeren in het scholenproject Kaart. Onze berekeningen tonen aan dat het aantal woningen ten minste met 11 eenheden kan verminderen of dat de gemeentelijke schoolruimte kan vergroot worden met 530 m². Dit zal de leefbaarheid van de wijk en de omgeving van de nieuwe school ten goede komen.” zegt gemeenteraadslid Dirk de Kort (CD&V).

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *