Gedeeltelijke heraanleg Ferdinand Verbieststraat in Ekeren

EKEREN – De stad en het district plannen een gedeeltelijke heraanleg van de Ferdinand Verbieststraat in Ekeren. Het gedeelte van de straat dat grenst aan het toekomstige Rozemaaipark krijgt in 2024 een andere indeling en wordt heraangelegd tot een verkeersveilige as. Het tweede deel, tussen de Leo Baekelandstraat en het Groot Hagelkruis, wordt vanaf 2025 heraangelegd.

De Ferdinand Verbieststraat verbindt de Transcontinentaalweg en de Ekersesteenweg. Bijgevolg kent de straat een relatief hoge verkeersdruk.

Schepen voor mobiliteit Koen Kennis: “We spreken van een totale make-over van de Ferdinand Verbieststraat, met oog voor verkeersveiligheid en leefbaarheid. Om fietsen en doorgaand verkeer te scheiden leggen we een dubbelrichtingsfietspad aan. Nu moet je daar nog fietsen tussen het autoverkeer. Om de snelheid van het verkeer naar beneden te halen, krijgen de kruispunten met het Rozemaaiveld en met de Leo Baekelandstraat verkeersremmende plateaus, die we aanleggen als oversteekplaats voor voetgangers. Het kruispunt met de Ekersesteenweg maken we in samenwerking met het Agentschap Wegen en Verkeer compacter en leesbaarder.”

Andere indeling

Momenteel biedt de brede centrale groenstrook weinig meerwaarde, bovendien heeft ze een beperkte biologische waarde. Met de heraanleg krijgt het volledige profiel ter hoogte van het toekomstige Rozemaaipark een andere indeling. De groene middenberm verschuift naar de kant van het park en sluit zo aan op het bestaande groen. Hierbij wordt de inrichtingsstijl van het toekomstige park Rozemaai doorgetrokken in het ontwerp, waardoor de relatie tussen het park en de kern van Ekeren verbeterd wordt. De riolering wordt aangesloten op het gescheiden rioleringsstelsel. Bij de aanleg daarvan wordt rekening gehouden met hergebruik, infiltratie en buffering van hemelwater.

Schepen voor openbaar domein Erica Caluwaerts: “De heraanleg van de Ferdinand Verbiestlaan is een opportuniteit in functie van de plannen die we hebben voor het Rozemaaipark. Door deze straat mee te nemen, kunnen we het groen en blauwe verhaal verder doortrekken naar de buurt. Bovenop de heraanleg laten we het regenwater van de huizen afkoppelen en mee ter plaatse infiltreren daar waar het voordien verdween in de riolering.”

Er wordt ingezet op klimaatrobuuste maatregelen en een betere leefbaarheid van de straat. De 27 bestaande bomen verdwijnen maar worden vervangen door 80 nieuwe bomen, waarvan 10 toekomstbomen.

Schepen voor groen Els van Doesburg: “Met de heraanleg van de F. Verbieststraat zetten we in op klimaatrobuuste maatregelen waarbij de biodiversiteit verhoogt en de waterbuffering maximaal op het terrein zelf gebeurt. Zo planten we 80 nieuwe bomen waarvan er 10 het label Toekomstboom krijgen, wat betekent dat deze bomen beschermd zijn om te groeien en bloeien zonder dat ze ooit geveld kunnen worden. Daarnaast voorzien we een brede groenstrook van meer dan 3000 m² voor hemelwaterinfiltratie en extra wadi’s voor buffercapaciteit.”

Ekers districtsburgemeester Koen Palinckx: Met deze heraanleg vormen we de Ferdinand Verbieststraat om van een grijze en overgedimensioneerde route voor sluipverkeer tot een aangename straat met veilige fietspaden, veel groen, ruimte voor infiltratie van water en verblijfsruimte die op maat is van onze woonwijken.”

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *