GAS-vaststellers actief in Stabroek

STABROEK – Sedert deze zomer wordt het gemeentebestuur Stabroek ondersteund door Ovam bij de handhaving van overlast van milieu gerelateerde zaken zoals sluikstorten en zwerfvuil of algemeen de overlastfenomenen die bepaald zijn in ons algemeen politiereglement. Dit is ook het geval in andere gemeenten, Stabroek vormt hierop geen uitzondering.
De GAS-vaststellers van Ovam worden ingezet op verschillende locaties in onze gemeente. De gemeente zelf zet ook een eigen GAS-vaststeller. Deze vaststellers zijn officiële beambten aangesteld door de gemeenteraad Stabroek en hebben dus de toelating om een milieuovertreding vast te stellen. Zij kunnen zichzelf identificeren met een officieel document.

De GAS-vaststellers zijn een meerwaarde voor ons handhavingsbeleid voor zaken die iedereen verfoeit. Het is het speerpunt in een globale strijdt tegen zwerfvuil. Ons streefdoel is hierin overduidelijk: de vervuiler betrappen en verantwoordelijk stellen voor de maatschappelijke kost die hij/zij veroorzaken zodat onze belastingbetaler hier zo weinig mogelijk voor moet opdraaien. Deze aanpak is uiteraard pas succesvol als er ook een effectieve beboeting volgt en dat is ook het geval.

Zwerfvuil is klein afval dat mensen al dan niet bewust op een daarvoor niet bestemde plaats achterlaten. Voorbeelden zijn sigarettenpeuken, kauwgom, etensresten, blikjes, flesjes, snoepverpakkingen, mondmaskers, zakdoekjes, hondenpoepzakjes, kleine zakjes met afval. 
Duo-patrouilles op het terrein proberen overtreders te betrappen terwijl ze zwerfvuil achterlaten. Onze handhavers opereren ook ’s avonds en in het weekend.

Als onze handhavers een overtreding vaststellen, maken ze direct een bestuurlijk verslag op. Er wordt niet gewerkt met waarschuwingen. Dit bestuurlijk verslag bezorgen ze aan de bevoegde GAS-ambtenaar van onze gemeente. Voor onze gemeente treedt een GAS-ambtenaar van Igean op. De sanctionerende ambtenaar heeft 6 maanden de tijd om het dossier te behandelen en een GAS-boete of een alternatieve maatregel op te leggen. Er kan een sanctie opgelegd worden aan minderjarigen vanaf 16 jaar. Beroep is mogelijk bij de GAS-ambtenaar.

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *