Financieel rapport van de gemeente uit de Noordrand

Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland houdt de evolutie van de lokale financiën goed in de gaten. Elk jaar maken we een uitgebreide financiële analyse van de gemeentelijke budgetten. Daaruit destilleren we een kort financieel rapport dat we u in dit artikel presenteren. We rangschikten de gemeenten binnen de 308 Vlaamse gemeenten en rekenden de rangschikking om naar een puntentotaal op 100. Zoals bij een klassiek schoolrapport geldt ook hier: hoe hoger de punten, hoe beter de leerling scoort.
Bovendien vermelden we in elk rapport welk percentage de bedrijven minimaal bijdragen aan de lokale belastinginkomsten. Deze maand houden we de begrotingen uit de Antwerpse noordrand onder de loep.
Algemene personenbelasting
De gemeenten Brasschaat (6 %), Kapellen (5 %), Stabroek (6,5 %) en Schoten (6,7 %) hanteren een vrij gunstig belastingtarief voor de aanvullende personenbelasting. Ze zitten ruim onder het gemiddelde Vlaamse belastingtarief van 7,28 %. Deze gemeente kunnen echter rekenen op een sterke belastbare basis aangezien hun inwoners gemiddeld rijker zijn dan de inwoners in de rest van Vlaanderen.
Onroerende Voorheffing
Ook op het vlak van onroerende voorheffing scoren de gemeenten in de groene rand rond Antwerpen vrij goed. Kapellen verhoogde onlangs de onroerende voorheffing naar 875 opcentiemen, maar blijft daarmee bij de goedkoopste gemeenten van Vlaanderen. Ook Brasschaat scoort goed met 900 opcentiemen. Schoten (1.175) en Stabroek (1.200) hanteren zowat het gemiddelde tarief in de regio Antwerpen, maar deze gemeenten zitten gelukkig nog onder het Vlaams gemiddelde dat 1.397 opcentiemen bedraagt.
Schuld: minder rooskleurig
De schuldpositie van deze gemeenten is niet zo rooskleurig als hun fiscaal klimaat. Schoten en Brasschaat doen het vrij goed met een schuld van respectievelijk 447 euro per inwoner en 645 euro per inwoner. Maar Stabroek met 838 euro per inwoner en vooral Kapellen met 1.143 euro per inwoner doen het op vlak van schulden minder goed dan de meeste Vlaamse gemeenten. Uit de meerjarenplanningen kunnen we afleiden dat Stabroek en Schoten hun schuld de komende jaren zullen terugdringen.
Personeel: veel volk in dienst
Ook op het vlak van personeel is het opletten geblazen voor deze gemeenten. Vooral Schoten en Brasschaat hebben veel volk in dienst in vergelijking met hun inwoneraantal. Als gevolg hiervan zitten de uitgaven voor lonen en pensioenen ook aan de hoge kant. Het is aan hen om te bekijken of men de dienstverlening niet efficiënter kan organiseren. Stabroek en zeker Kapellen scoren beter op dit vlak.
 
Bijdrage van bedrijven aan belastinginkomsten: grote verschillen
Voka − Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland berekent elk jaar de bijdrage die de bedrijven leveren aan de lokale belastingen door specifieke bedrijfsbelasting zoals bijvoorbeeld drijfkracht. Daaruit blijkt dat gemiddeld 1/3de van de belastinginkomsten van de lokale besturen door ondernemingen worden bijgedragen. Er zijn echter grote verschillen tussen de gemeenten. Zo zijn de Schotense bedrijven goed voor 16,5 % van de belastinginkomsten. In Stabroek wordt het overgrote deel van de belastingen door burgers betaald. Bedrijven betalen er slechts 4,2 % van de belastingen. In Kapellen is dat 14,1%.

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *